ПФК Ботев - Пловдив обявен в несъстоятелност

Пловдивският окръжен съд уважи като основателна подадената молба от Националната агенция за приходите (НАП) за откриване на производство по несъстоятелност срещу професионален футболен клуб "Ботев 1912 Пловдив” АД в Пловдив поради неплатежоспособност. Собственик на дружеството е Димитър Христолов, който от месеци се опитва да продаде потъналия в дългове клуб.

Задълженията на дружеството длъжник са 2 094 408 лв., от което 1 552 785 лв. главници и 541 622 лв. лихви.

С оглед на обстоятелството, че се установява липсата на каквито и да било парични средства на футболния клуб – само 700 лв. в сметките на дружеството - е постановена обща възбрана и запор на имуществото му, постановено е прекратяване на дейността на предприятието, обявено е дружеството в несъстоятелност и производството е спряно.

Решението подлежи на обжалване от страните пред Пловдивския апелативен съд в седемдневен срок от вписването му в Търговския регистър.

Споделяне

Още от Спорт