Планира се е-платформа за продажба на държавни имоти

Планира се е-платформа за продажба на държавни имоти

Всички частни държавни имоти и терени на дружества с над 50 на сто държавно участие да се продават през специализирана електронна платформа, предлагат Обединените патриоти и ГЕРБ с внесени в Народното събрание поправки в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол.

Според вносителите така ще се облекчи сегашната твърде тежка и продължителна процедура по провеждане на търгове от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) за различните по размер, цена и предназначение държавни имоти.

Идеята е да се създаде платформа, управлявана от АПСК, на която да се обявяват за продан както имоти чиста частна държавна собственост, така и такива, които се притежават от дружества с над 50 на сто държавно участие в тях, и на техни дъщерни или над 50 на сто участие фирми.

Онлайн да се извършва и продажбата на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лв., извършвана от областния управител по местонахождението на имота, е другото предложение на депутатите.

Според тях така ще се улесни търговията, тя ще стане по прозрачна и обявите за продаваните имоти ще достигат до по-голям кръг заинтересовани лица, което от своя страна ще доведе до достигането на по-високи цени за продаваните имоти и улесняване на инвеститорите при инвестиционните им намерения. Платформата ще направи възможно по-бързото обменяне на информация и като цяло ще подобри процеса на продажбите, посочва се още в мотивите на законопроекта.

В онлайн търговията ще могат да участват и гражданите, допълват вносителите. Те дават като пример добрата практика на работеща в Гърция подобна електронна платформа за търговия и продажба на обществени имоти.

Ако поправките бъдат приети, Министерският съвет ще има една година срок да приеме наредба за дейността на тази електронна платформа.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?