Планират се екотакси за старите дрехи

Бизнесът се оплака от непрозрачно изразходване на вноските за коли, електроуреди и др

Планират се екотакси за старите дрехи

Министерството на околната среда и водите смята да въведе продуктови такси и за пусканите на пазара облекла и други текстилни изделия и за целта ще бъде създадена работна група, която да направи наредба за тези екотакси и да изчисли размера им. Това стана ясно от съобщение на Българската стопанка камара в понеделник след среща на нейния изпълнителен председател Радосвет Радев с екоминистъра Нено Димов.

Разговорът е бил поискан точно заради тази подготвяна такса, която да се плаща от производителите и вносителите на текстилни изделия заради това, че един ден дрехата или платнената чанта ще стане отпадък. Мотивът е нарасналият внос на дрехи втора ръка.

Радосвет Радев е посочил пред Димов, че по данни на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба  вносът на дрехи втора употреба у нас е средно по 30 тона на денонощие. Почти половината от това количество обаче е за реекспорт (основно за страни извън ЕС), а едва 2-5% от стоките подлежат на унищожаване. Затова и бизнесът очаква предвижданите нови продуктови такси да не важат за целия внос, а само за онази част от него, която реално води до замърсяване на околната среда.
 
В отговор, екоминистърът казал, че в групата, изработваща наредбата за бъдещите продуктови такси ще участват и представители на засегнатата от мярката асоциация.

Според Радев обаче намаляването на текстилните отпадъци може да се постигне по-лесно чрез стимули, а не със санкции.

"Продуктовите такси за масово разпространените отпадъци по своята същност са индулгенция за безотговорно поведение спрямо околната среда. Нужни са стимули за доброволно правомерно поведение“, посочва изпълнителният председател на БСК в прессъобщението.

Той уточнява, че бизнесът не бяга от отговорностите си по опазване на околната среда, но и не трябва таксите да се превръщат в допълнително финансово бреме, което влошава конкурентоспособността на фирмите.

В последните години в България започна да се развива системата за приемане на стари дрехи в магазини за повторното им оползотворяване и дори клиентите са насърчавани да ги предават в тези пунктове с ваучери за намаления при бъдещи покупки.

Бизнесът е повдигнал пред Нено Димов и въпроса за непълната и често противоречаща си информация относно събираните в момента продуктови такси и начина на тяхното разходване. В момента например при регистрация на автомобил се плаща екотакса в избрана от собственика организация за оползотворяването на отпадъците от МПС или в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Същото е положението и при пускането на пазара на електроуреди, моторни масла, пластмасови и други опаковки. ПУДООС обаче изразходва преведените в него пари за финансиране на общински екопроекти. Единствените от тях, които имат някаква допирателна с отпадъците, са тези за рекултивация на старите сметища или за сепариращи инсталации на новите депа. Останалите са за ВиК, за образователни екопрректи и други. ПУДООС Трябва да контролира и организациите за оползотворяване на различните видове отпадъци как изпълняват своите цели със събраните средства, но обикновено информацията за това е неразбираема.

В крайна сметка участниците в срещата са постигнали съгласие, че е необходима по-висока степен на прозрачност, така че обществото да бъде убедено в реалните ползи от въвежданите финансови тежести. Освен това, пълнотата и точността на данните са предпоставка за по-качествен анализ, а оттам – за по-ефективно управление на процесите, посочват от камарата в съобщението си.

Сред дискутираните теми е бил и начинът на определяне на таксата за битови отпадъци, плащана от бизнеса и домакинствата към общините, за който от години се отлага въвеждането на принципа таксата смет да се плаща според изхвърляните отпадъци. Последно това бе отложено да влезе в сила от 2020 г., а през 2019 г. общините трябва да са направили своите изчисления и предложения.

Нено Димов и Радосвет Радев са се договорили през октомври-ноември да се състои среща на заинтересованите браншови организации с ръководството и експертите на екоминистерството, на която да бъдат обсъдени актуалните проблеми във връзка със спазването на екологичните норми. Очакванията са на тази среща МОСВ да представи и информация за намеренията за планирани промени в екозаконодателството, така че бизнесът своевременно да има яснота относно бъдещите си инвестиции и текущи разходи.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес