Планове допускат строежи около плажа Карадере

Регионалното министерство и екоорганизациите се разминаха около новия общ устройствен план на Бяла

Планове допускат строежи около плажа Карадере

Подробни устройствени планове допускат застрояване около плажа Карадере. Това призна зам.-министърът на регионалното развитие Николай Нанков, докато под прозорците на ведомството му течеше поредният протест в защита на екологичния плаж.

Регионалното министерство и екоорганизациите обаче се разминаха относно новия общ устройствен план на Бяла, който предстои да бъде възложен за изработване.

От "За да остане природа в България" твърдят, че плажът Карадере е на един подпис от застрояване. Това ще стане възможно след като Министерството на регионалното развитие одобри заданието за нов общ устройствен план на община Бяла.

Николай Нанков обаче разви точно обратната теза. Той обяви, че с изработването на общия устройствен план на Бяла може да бъдат спрени или отменени влезлите в сила подробни устройствени планове, които предвиждат застрояване около плажа Карадере. Това ще стане само в случай, ако въпросните планове противоречат на специалното законодателство, което е било прието след тяхното одобряване.

Нанков призова кметът на Бяла да наложи мораториум върху строителството в общината за проблемните територии. По закон кметът има право при възлагане на изработването на ОУП да наложи строителна забрана за срок от две години, която може да бъде удължена с още една година от министъра  на регионалното развитие и благоустройството.

Съдът е дал зелена светлина на застроителните планове

Подробните устройствени планове, които предвиждат застрояване около плажа Карадере, са одобрени в периода 2004 - 2005 г. преди да влязат в сила рестрикции в екологичното законодателство, каза Нанков.

Те са били обжалвани от Министерството на околната среда и водите, но съдът е отхвърлил жалбите и се е произнесъл в полза на инвеститорите, стана ясно от обясненията на Нанков.

Той изрази учудване защо представителите на екоорганизации се опитват да спрат изработването на общия устройствен план на община Бяла.

Зам.-министърът обясни, че без изработен общ устройствен план (ОУП) на община Бяла,  подробните устройствени планове с предвиденото застрояване около плажа запазват силата си и инвеститорите могат да реализират предвиденото застрояване.

При възлагането на ОУП законът е категоричен, че той се съобразява с всички влезли в сила преди възлагането му общи устройствени планове, стига те да не противоречат на екологични или други специализирани норми, каза Нанков.

Той твърди, че подробните устройствени планове, които предвиждат застрояване около плажа Карадере ще бъдат променени, ако противоречат на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Природозащитниците ще бранят плажа Карадере от строежи

Версията на природозащтиниците е, че със заданието за изработването на ОУП на Бяла се предвижда плажът да се раздели на части. Според еколозите Карадере ще последва съдбата на Иракли, където част от плажната ивица е преименувана на "Вая" и там вече има чадъри и шезлонги за 36 лева на ден.

"Тревожи ни, че ще продължи да се възпроизвежда едно беззаконие и една възможност за застрояване на Карадере, изобщо на последните останали незастроени места, срещу която ние се борим последните 12 години и институциите също се борят поне от последните няколко години. Това е възможно, защото са допуснати много нарушения, които в момента не може да бъдат коригирани", каза Люба Батембергска от организацията "За да остане природа в България".

Димитър Кацов заяви, че днес са се събрали заради две конкретни неща, които искат от министър Павлова. Едното е плажът "Бяла-Каредере" да бъде защитен по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие като плаж за природосъобразен туризъм за цялата си територия - така, както е отбелязан в специализираната карта на морския плаж от 2012 г.

Той е с такъв статут, проблемът е, че в кадастъра от 2014 г. този плаж е с намалена територия.

По специализирана карта на морския плаж, плажът "Бяла-Карадере" се простира от Черни нос на юг. В кадастъра обаче този плаж е разделен на два имота – на север от река Карадере, в местността Карадере – плаж без име, а на юг от Карадере – плаж с име "Бяла-Карадере", обясни Димитър Кацов.

Понеже в кадастъра плажът без име не се казва "Бяла-Каредере" може да бъде отдаден под наем, да има заведения на него и всякаква дейност, допълни той.

Специализираните карти на плажовете

В последната една година регионалното министерство върши немалка част от поетите ангажименти още през 2012 г., свързани с изготвянето на специализирани карти на Черноморското крайбрежие. Те се изработват въз основа на одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, каза Нанков.

Плажът "Карадере" попада в землищата на град Бяла и село Самотино. За землището на Бяла кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени през 2006 г.

За територията на морските плажове и дюните в землището на Самотино във връзка с изработването на специализираните карти и регистри по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени през 2014 г., а за останалата част от землището – през 2016 г.

Специализираните карти и регистри за частта от морски плаж "Карадере", попадаща в землището на Бяла са приети през декември 2012 г., а за частта, попадаща в землището на  Самотино – през май 2014 г.

С изработването на специализираните карти и регистри се гарантира защита на обществения интерес в унисон с предвижданията на ЗУЧК.

МРРБ преди няколко месеца беше основен инициатор на създаването на концепцията, приета от парламента за екоплажа, като Карадере е част от тази концепция, припомни Нанков.

"Изпитваме недоумение защо общественото недоволство на част от гражданските организации е насочено към МРРБ при положение, че спазвайки закона нашата единствена цел е да уредим по обективен начин отношенията между екологични организации, икономически и социални интереси, местната общност, местната власт, която по закон има най-сериозно правомощия при провеждането на инвестиционната и устройствената политика", заяви зам.-министърът на регионалното развитие. 

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?