Плащанията на газови, петролни и добивни фирми в Европа излизат на светло

Плащанията на газови, петролни и добивни фирми в Европа излизат на светло

Големите европейски компании за добив на петрол, газ, минерални ресурси и дървесина от девствени гори ще длъжни да отчитат и публикуват всички свои плащания по правителствени проекти, дивиденти, бонуси и такси към държавата, надхвърлящи 100 хил. евро, като няма да имат право изкуствено да разделят преводите, за да избегнат публичност. Това предвижда законодателство, прието от Европейския парламент в сряда. Целта му е да повиши отчетността за компаниите, добиващи стратегически ресурси.

 

Депутатите одобриха с отделни гласувания две предложения - относно нови изисквания към големите компании да дават детайлна информация за плащанията си към правителства и относно намаляването на бюрократичните изисквания за по-малките компании.

 

Приетото законодателство ще задължи компаниите, добиващи петрол, газ, минерални ресурси и дървесина от девствени гори да предоставят пълен отчет на плащанията си към федерални, национални и регионални правителства. Публикуването на информация плащанията трябва да бъде за всеки отделен проект с лиценз за добив, например за мина или нефтено находище.

 

Всички плащания над 100 хил. евро трябва да бъдат публикувани, за да се гарантира пълна прозрачност. Депутатите приеха и клауза срещу укриване, която гарантира, че компаниите не могат изкуствено да разделят плащанията, за да избягват разкриването им. Задължителни за отчитате стават плащания за даване на права за производство, определени данъци, ренти, дивиденти, бонуси, такси и плащания за подобрения в инфраструктурата.

 

Малките и средните фирми ще бъдат освободени от разпоредбите и дори ще бъдат облекчени допълнително от административни тежести спрямо разпоредбите на действащото в момента законодателство.

 

В същото време се премахва клаузата, наречена “вето за тираничните режими“, която щеше да освободи фирмите от изискванията за отчетност, когато наказателното право в приемащата държава я забранява.

 

Парламентът въведе и важна клауза за ревизиране на законодателството, която задължава Еврокомисията да прецени необходимостта от включване на нови сектори към законодателството, както и за добавяне на нови разпоредби за отчетност към обхвата му, до 3 години след влизането му в сила.

 

Новите правила ще влязат в сила след одобрението на Съвета. Страните членки ще имат две години, за да ги адаптират към националните си законодателства.

Споделяне

Още от Европа

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?