Плащанията с карта са нараснали с 44% за три години

Нина Стоянова

Плащанията с банкови карти са се увеличили с 44% за периода от 2014 г. до 2016 г., а стойността им е нараснала с 38%, заяви подуправителят на БНБ Нина Стоянова на форум за дигитализацията във финансовия сектор.

По думите на Стоянова броят и стойността на картовите плащания, извършени чрез виртуално терминално устройство ПОС, са нараснали с над 20%.

Данните на БНБ сочат още, че през 2016 г. над 50% от нарежданията за кредитен превод са били направени от потребителите по електронен път, което представлява две трети от общата стойност на всички кредитни преводи.

Подуправителят на БНБ припомни, че от 6 март тази година е в сила новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който въвежда Втората директива за платежните услуги. С нормативния акт се регламентират два нови вида онлайн платежни услуги - по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка.

Основните промени в закона са насочени към повишаване на сигурността на плащанията в интернет. В подобна посока е и нов еврорегламент, съдържащ технически стандарти за "задълбоченото установяване на идентичността на клиента". Банките имат срок до 14 септември 2019 г., за да приведат дейността си в съответствие с документа.

"За първи път през 2018 г. доставчиците на платежни услуги ще трябва да извършват оценка на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, както и да наблюдават и докладват пред БНБ значими операционни или свързани със сигурността инциденти. На БНБ ще се предоставят и данни за измами, свързани с плащанията по ред, определен с проект на насоки на Европейския банков орган, които предстои да влязат в сила в началото на 2019 г.", каза Нина Стоянова.

По думите ѝ друга важна промяна е предложението на Еврокомисията за промени в регламента за презграничните плащания. Занапред се предвижда банките в страните от ЕС извън еврозоната да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания в съответната национална валута. Досега такова изискване имаше само по отношение на равни такси при националните и презгранични плащания в евро. Планирано е изменението да се прилага от 1 януари 2019 г. и да доведе до съответните промени в тарифите на банките в България.

Споделяне

Още от Бизнес