Платежният баланс на България се влошава през август

Платежният баланс на България бележи влошаване през осмия месец на 2014 година, като има рязко свиване на излишъка по текущата сметка спрямо предходната година, показват данни на Българската централна банка.

Балансът по текущата и капиталовата сметка на България през август 2014 година е положителен и възлиза на излишък от 476.4 млн. евро, но почти двойно по-слаб от излишък за 931.3 млн. евро през август 2013 година. За първите осем месеца на настоящата година текущата и капиталовата сметка е положителна и в размер на 1.2867 млрд. евро (3.2% от БВП) при излишък за 1.5098 млрд. евро (или 3.8% от БВП) за същия период на изминалата година, показват данните на БНБ.

Балансът по текущата сметка през август е 415,5 млн. евро при двойно по-голям излишък от 858.8 млн. евро за август 2013 година, като за първите осем месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 808.8 млн. евро (2% от БВП), но при излишък за 1.2577 млрд. евро (3.1% от БВП) за периода януари - август 2013 година.

През август тази година търговското салдо на страната остава на минус 157.7 млн. евро спрямо дефицит за 107.9 млн. евро преди година. Търговският дефицит за първите осем месеца на настоящата година е 1.8612 млрд. евро или 4.6% от БВП при дефицит за 1.3994 млрд. евро (3.5% от БВП) година по-рано.

Износът през август е 1.9353 млрд. евро, което е с 67.4 млн. евро (3.4%) по-малко спрямо постигнатите 2.0028 млрд. евро през същия месец на 2013 година. За първите осем месеца на годината износът е 14.2644 млрд. евро или спад от 422.4 млн. евро (2.9%) спрямо година по-рано.

Вносът през август обаче расте с близо 200 млн. евро до 2.093 млрд. евро, което е с 10.5 на сто повече спрямо август 2013 година. За първите осем месеца на настоящата година вносът в България нараства с 0.2% (повишение с 39.4 млн. евро) до 16.1255 млрд. евро спрямо същия период на предходната година.

Финансовата сметка за август е на минус 59.1 млн. евро, което е значително подобрение спрямо постигнатите преди година минус 463.5 млн. евро. За първите осем месеца на годината финансовата сметка е на плюс 1.0316 млрд. евро, което е 2.5% от БВП при дефицит за 1-2759 млрд. евро (3.4% от БВП) за същия период на 2013 година.

Повече от двоен ръст при августовските преки чуждестранни инвестиции отчита БНБ. Влезлите в страната капитали са 235.3 млн. евро при 103.1 млн. евро преди година. За първите осем месеца на 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в България са 1.2214 млрд. евро (3% от БВП) спрямо постигнатите преди година 1.1739 млрд. евро (2.9% от БВП) .

Общият финансов баланс през август е положителен и 179.6 млн. евро при отрицателен общ баланс за 129.2 млн. евро преди година, като за януари - август 2014 година общият финансов баланс на страната е на излишък от 750.9 млн. евро (1.9% от БВП) при дефицит за 396.6 млн. евро (1% от БВП) година по-рано.

Резервите на БНБ се повишават през август тази година със 179.6 млн. евро при понижение от 129.2 млн. евро през същия месец на миналата година, като за първите осем месеца на настоящата година резервите на Централната банка се повишават със 750.9 млн. евро при намаление от 396.6 млн. евро преди година.

Споделяне

Още от Бизнес