Плаването по Дунав се подобрява с над 23 млн. евро по "Свързана Европа"

България ще купи два кораба и хидрометеорологични станции за критичните участъци

Дунав

Реализацията на проекта FAIRway Danube ще помогне за подобряване на коробоплаването по река Дунав. Проектът е съвместен и се реализира от шест страни - България, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия и Румъния.

Неотдавна той получи финансиране от над 23.3 млн. евро по новия механизъм "Свързана Европа". От тях над 7 млн. евро са за нашата страна, като 15% е съфинансирането.

Със средствата ще бъдат купени проучвателен кораб, маркиращ кораб, 10 броя автоматични хидрометеорологични станции, които ще бъдат монтирани в трите най-критични места в общия българо-румънски участък на реката. Това съобщи Божидар Янков, директор на дирекция "Европейски програми" в Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", която е българският партньор в изпълнението на проекта. 

В началото на изпълнението на проекта вниманието ще бъде насочено към най-критичните участъци, а с напредъка резултатите от подобрените измервания ще бъдат използвани за определяне и приоритизиране на бъдещи мерки за подобряване условията за корабоплаване, обясни Божидар Янков.

Целта на проекта FAIRway Danube е да започне изпълнението на генералния план за рехабилитация и поддържане на корабоплавателния път по река Дунав.

На базата на текущата и хармонизирана информация за критичните участъци, водните нива и прогнози за водния стоеж, реализацията на FAIRway Danube ще подпомага планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък, обясни изпълнителният директор на агенцията Павлин Цонев.

За да може да се извършва редовно измерване и да се събират хармонизирани данни за реката, са необходими подходящи измервателни уреди и кораби, които ще се купят в Словакия, Унгария, Хърватия, Румъния и България. Предвидено е и поставянето на допълнителни автоматични хидрометрични станции. Обединявайки усилията си, партньорите по проекта ще гарантират свободния достъп до събраната информация за широката общественост.
 
Чрез повече и по-продължителни измервания проектът ще подпомогне адаптирането на плавателния път към конкретните условия, което ще доведе до подобряване на условията за корабоплаването във вътрешно-водните пътища.

Особено в по-широкия Долен Дунав все още е наложително извършването на интензивни измервания за определяне и маркиране на възможно най-добрия плавателен път, който да позволи преминаването на плавателни съдове с по-голямо газене, съответно – намаляване на транспортните разходи.

Планирано е проектът FAIRway Danube да бъде приключен до юни 2020.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?