Плажът “Вромос“ край Черноморец затворен заради радиация

Заради повишена радиация плажът “Вромос" край Черноморец беше затворен и забранен за плажуване. Ограничителната заповед на областния управител на Бургас Константин Гребенаров дойде, след като здравните власти предупредиха за възможен здравен риск за здравето на хората.

Плажът "Вромос" се намира между общините Созопол и Бургас, в близост до минно селище "Росен". Наврeмето в залива са зауствани радиоактивните отпадъци от хвостохранилищата на мина "Росен". Освен медна руда хранилищата са съдържали и уран.

През 1970 година положението става още по-тревожно, защото по време на измерване в рудниците на Бургаски медни мини е констатирано замърсяване с радий. За да се преустанови изливането на радиоактивния хвост върху плажната ивица, комитетът за опазване на околната среда изиска построяване на ново хвостохранилище.

С парите, отпуснати от ЕС по програма ФАР през 1998 година, е изградено ново хвостохранилище край минно селище "Росен", а брегът е засипан с чист пясък.

Сега Националният център по радиобиология и радиационна защита е дал оценка, че морската вода отговаря на изискванията за качеството на крайбрежните морски води. Същевременно обаче Изпълнителната агенция по околна среда е констатирала, че над плажната ивица съществува превишаване на характерния за района радиационен фон.

Преценено е, че пребиваването и ползването на плаж "Вромос" е свързано с риск от увреждане здравето на хората, тъй като средното облъчване надхвърля границите на радиологичния критерии за безопасност, прилаган от Международната агенция за ядрена енергетика.

Около плажа са поставени обозначителни табели, сигнализиращи за опасността.

Споделяне

Още от България