Плевнелиев иска България да привлича инвеститори с реформи, а не с гражданство

Плевнелиев иска България да привлича инвеститори с реформи, а не с гражданство

Президентът Росен Плевнелиев се обяви срещу възможността да бъде предоставяно българско гражданство срещу инвестиции без значение от размера им, като в същото време допусна все пак известна облекчена процедура в такива случаи. Освен това той призова за цялостна административна реформа, намаляване на бюрокрацията и съдебна реформа с цел привличането на чуждестранни инвестиции. Държавният глава върна в четвъртък официално спорните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които регламентират даването на българско гражданство срещу инвестиции от 1 млн. лева и в същото време въвеждат завишени изисквания за право на пребиваване, и публикува съответния указ за това.

"Преценката за това дали да се даде гражданство или не, не може да почива на финансови аргументи. Придобиването на гражданство по натурализация следва да предоставя възможност да се прецени всеки случай конкретно, и то от гледна точка на ефекта върху българското общество, без това да е свързано единствено с количествени показатели. Водещи тук са заслугите на лицето към Република България и интересът, който държавата има от това да създаде посредством натурализацията политическата и правна връзка държава-гражданин", посочва президентът.

Той вече обяви, че не приема и изискването за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване - инвеститорите да са внесли в капитала на българско търговско дружество най-малко 4 милиона лева като съдружници или акционери с поименни акции, притежаващи 50% от капитала на дружеството, в резултат на което да са извършени инвестиции в размер не по-малък от 4 милиона лева и са разкрити най-малко 50 работни места за български граждани. Неговото предложение е в закона да има диверсификация според региона в зависимост от безработицата.

"Световната практика е направила от регламентите за пребиваване (продължително или постоянно) силно ефективен инструмент за стимулиране на инвестициите в по-бедни райони и такива с по-висока безработица", посочва държавният глава.

Според него новите условия създават допълнителна пречка пред чуждестранните инвеститори. Анализът на подобни разпоредби в страните-членки на ЕС показва, че те са несравнимо по-облекчени по отношения на изисквания, при които се получава право на пребиваване срещу инвестиция.

"Необходимо е създаването на условия, осигуряващи лесна, устойчива и бърза възможност за правене на бизнес в България. Това е минималната задължителна предпоставка, която държавата трябва да обезпечи, за да мотивира чуждестранните инвеститори да я предпочетат. Считам, че тази цел не се постига с промените в Закона за чужденците в Република България", посочва още президентът.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?