Пловдив привлече три големи аутсорсинг компании

Следващата аутсорсинг дестинация в България след София е Пловдив, където до няколко месеца врати ще отворят три от големите компании в сектора, стана ясно по време на форум "България като аутсорсинг дестинация", провел се в града на тепетата.

Това са компаниите Scale Focus, 60К и UNIFY, които са предпочели Пловдив заради съчетанието между университети, достъпни наеми на офис площи и подкрепата на общината за разкриването на техни представителства.

От 60К съобщиха, че планират да отворят офиса си в Пловдив в началото на 2015 г. със 100 души персонал, които до края на годината да нараснат до 150-200 души. Сред задължителните изисквания за работа ще бъдат владеенето на английски език, а специфичните умения за работа в компанията ще бъдат развивани чрез вътрешни обучения и практики.

"Добрите демографски показатели, стратегическото географско положение, високото качество на живот и развитата образователна система нареждат Пловдив като втория притегателен център в България за инвестиции в информационните технологии и аутсорсинг бизнес процесите“, коментира по време на форума заместник-кметът Стефан Стоянов. Според него това, че градът е избран за Европейска столица на културата за 2019 г. и развитието ме като туристически и културен център го прави още по-привлекателен за инвеститорите.

Участниците във форума обсъдиха трудностите, които срещат аутсорсинг компаниите у нас. Това е липсата на достатъчно квалифицирани кадри, което налага реформи в образователната система, сътрудничество в областта на разработване на проекти и привличане на преподаватели с опит от индустрията в учебните заведения.

Дискутирани бяха възможностите за преквалификация на специалисти и наемането на кадри от чужбина, както и промени в програмите за средно образование - да се оценяват компетентностите на учениците, а не техните знания и умения. Председателят на Българската аутсорсинг асоциация Стефан Бумов коментира състоянието на образователната система с нуждата от ясна стратегия за адаптиране на учебните програми към реалностите на пазара. „Този процес задължително трябва да бъде динамичен, защото изискванията на бизнес средата се менят бързо“, обясни още той.

Конференцията беше организирана от Община Пловдив и "Индъстри Уоч“ в партньорство с Българската аутсорсинг асоциация, Българската агенция за инвестиции, ИКТ Клъстер Пловдив и Българската асоциация на софтуерните компании.

Споделяне

Още от Бизнес