Пловдивчани с бонус, ако изчистят сметките си за парно до 31 май

Бонус от 30 лв. ще получат всички клиенти на пловдивската “ЕВН България Топлофикация“, ако до 31 май платят всичките си сметки за парно в отоплителния сезон 2008/2009, съобщиха от компанията в четвъртък. Това е част от инициативата “Алианс с коректния клиент“, чиято цел е да провокира потребителите да изчистят задълженията си и да се повиши събираемостта на сметките.

Дружеството посочва, че само ако е стабилизирано финансовото му състояние, може да гарантира сигурността на доставките на топлинна енергия за своите клиенти.

Важна стъпка в тази посока е било изплащането на всички стари задължения за природен газ, натрупани до момента на придобиване на “Топлофикация Пловдив“ от ЕVN AG в края на 2007 година. Дълговете към доставчика на гориво “Булгаргаз” към 31 декември 2007 възлизаха на 17.9 млн. лв. и изплащането им е станало възможно след изтегляне на банков заем и отпускане на вътрешен кредит от австрийския концерн.

Така и дружеството не е било под заплахата да му спрат газовите доставки и да се прекрати топлоснабдяването в Пловдив и Асеновград и успяло да осигури енергия по време на газовата криза през януари.

Ето защо постигането на висока събираемост на дължимите суми от страна на клиентите на дружеството е от съществено значение за продължаване на усилията за стабилизиране на дружеството, отбелязват от ЕВН. Дружеството уточнява, че разходите за природен газ към момента съставляват повече от 80 % от разходите за производството на топлинната енергия.

Споделяне

Още от Бизнес