Плугчиева е специализирала в Германия

Меглена Плугчиева е завършила висшия лесотехнически институт в София, специалност "Горско стопанство" с профил "Опазване на природната среда". През 1989 г. защитава дисертация по проблемите на замърсяването с тежки метали на горските екосистеми. Има специализации в Института по гората в Гьотинген, Германия и Института по горска политика към Университета във Фрайбург, Германия. Член е на Управителния съвет на Българо-германски форум, а от октомври 1997 г. е представител на провинция Райланд-Пфалц-Германия за България. Има над 20 публикации в областта на екологията и горското стопанство и изнесени лекции в Университета във Фрайбург и Техническия университет, Дрезден, Германия.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?