По 1150 лв. получиха над 5700 дребни фермери

По 1150 лв. получиха над 5700 дребни фермери

Средно по 1150 лв. получиха над 5700 дребни фермери за Кампания 2016.

Общо са преведени 6 547 208 лева на 5729 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани, съобщиха Държавен фонд "Земеделие".

Схемата беше въведена за първи път в Кампания 2015 г. и само тогава единствено можеше да се кандидатства по нея.

Право на подпомагане имат фермерите, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.

За да се възползват от субсидиите те трябва да поддържат до 2020 г. най-малко толкова допустими площи - като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г.

За целта са длъжни да потвърждават участието по схемата всяка година през петгодишния период на нейното действие, като подават общо заявление за директни плащания.

Подпомагането за дребните фермери замества всички плащания по схемите за директни плащания. Финансовата помощ се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като неможе да надвишава 1250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро.

Удобството е, че кандидатите по схемата са освободени както от изпълнението на зелените изисквания, така и от контрола за кръстосано съответствие. От тях не се изискват и фактури за произведената и продадена продукция.

Минус е, че тези фермери получават парите си последни, след като бъдат извършени всички плащанията по останалите около двайсетина схеми по директните плащания.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?