По 30 лв. енергийни помощи ще получат 270 хиляди души с нисък доход

Финансова помощ от 30 лв. за отопление ще получат през април около 270 хиляди души с нисък доход, съобщи социалният министър Хасан Адемов в сряда. Добавката ще се покрие от трансфер към бюджета на социалното министерство от 8.4 млн. лв., осигурени от икономии и допълнителни приходи.

По думите на Адемов, около 20 процента от хората, които ще получат енергийната помощ през април, не са имали право на такава преди, защото надвишават с около 10 лв. т. нар. минимален диференциран доход за отопление, който се определя по формула. Сега вече и те могат да кандидатстват за тези помощи, като срокът да подадат заявления за тях в дирекциите "Социално подпомагане" е до края на март.

По 30 лв. ще получат и домакинствата, на които е отказана помощ през изминалия отоплителен сезон поради непълна 6-месечна регистрация в бюрата по труда към 1 ноември 2013 г., но към момента продължават да са регистрирани.

Хората, подали заявление за енергийна помощ, ще подлежат на проверки от Агенцията за социално подпомагане - социална анкета по постоянен адрес (проверка на място, която установява дали съответното домакинство отговаря на условията за отпускане на субсидията – бел. а.), проверка на всички декларирани обстоятелства от семеен, здравословен, доходен, имуществен характер, които имат отношение към определянето на правото на подпомагане.

Споделяне

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?