По 30 лв. енергийни помощи ще получат 270 хиляди души с нисък доход

Финансова помощ от 30 лв. за отопление ще получат през април около 270 хиляди души с нисък доход, съобщи социалният министър Хасан Адемов в сряда. Добавката ще се покрие от трансфер към бюджета на социалното министерство от 8.4 млн. лв., осигурени от икономии и допълнителни приходи.

По думите на Адемов, около 20 процента от хората, които ще получат енергийната помощ през април, не са имали право на такава преди, защото надвишават с около 10 лв. т. нар. минимален диференциран доход за отопление, който се определя по формула. Сега вече и те могат да кандидатстват за тези помощи, като срокът да подадат заявления за тях в дирекциите "Социално подпомагане" е до края на март.

По 30 лв. ще получат и домакинствата, на които е отказана помощ през изминалия отоплителен сезон поради непълна 6-месечна регистрация в бюрата по труда към 1 ноември 2013 г., но към момента продължават да са регистрирани.

Хората, подали заявление за енергийна помощ, ще подлежат на проверки от Агенцията за социално подпомагане - социална анкета по постоянен адрес (проверка на място, която установява дали съответното домакинство отговаря на условията за отпускане на субсидията – бел. а.), проверка на всички декларирани обстоятелства от семеен, здравословен, доходен, имуществен характер, които имат отношение към определянето на правото на подпомагане.

Споделяне
Още от България

Как оценявате кризисните икономически мерки на правителството?