По колко върнаха висшите служители?

Според справката по министерства и по областни управи за върнатите допълнителни възнаграждения, взети за последните три години от висши служители на изпълнителната власт и членове на политически кабинети, най-голяма сума е върнал зам.-министър на финансите. Тъй като по Закона за защита на личните данни получените възнаграждения са информация, подлежаща на закрила, имената на върналите сумите не са оповестени.

В специално разкритата сметка в БНБ на Министерството на финансите споменатият зам.-министър е върнал близо 73 хил. лв. - един път малко над 18 хил. лв. и втори път - 54 хил. лв.

Преди поименно като взел 18 хил. лв. над заплатата бе посочен зам.-финансовият министър Владислав Горанов, който потвърди това. Очевидно и в изнесения списък става дума за него. За 18-те хил. лв. той бе обяснил, че са получени от неговото участие в управителния съвет на един от двата държавни ядрени фонда. Останалите пари вероятно са от участието му в управите на тези фондове за предишните години.

Силно впечатление прави и допълнителното възнаграждение, което е върнал зам.-министър на околната среда и водите. То е в размер на 57 хил. лв. Друг заместник на министър Нона Караджова е върнал близо 32 хил. лв., получени под формата на допълнително възнаграждение.

Зам.-транспортен министър е върнал 53 хил. лв., а зам.-социален министър – 20 хил. лв.

Близо 16 хил. лв., взети над заплатата, е внесъл по сметката и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов. А председателят на лекарствената агенция Александър Янков е внесъл близо 19 хил. лв.

Раздадените допълнителни средства в областните управи за миналата и вероятно за предните години са значително по-малки – те са между 4 хил. лв. и...55 лв. на човек. По 54.87 лв. са внесли по специалната сметка областният управител и негов заместник в Русе.

Както обяви по-рано Трайчо Трайков - единственият министър, получил допълнителни възнаграждения от участието си в управата на двата ядрени фонда, е внесъл получените от него средства в размер на 72 хил. лв. в дарителски фонд за лечението на едно дете.

Парите са за две години участие в управителните съвети на двата държавни фонда.


Справка възстановени суми от ДМС министри

Справка възстановени суми от ДМС областни управители

Справка дарени средства

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Споделяне

Прикачени файлове

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?