По колко върнаха висшите служители?

Според справката по министерства и по областни управи за върнатите допълнителни възнаграждения, взети за последните три години от висши служители на изпълнителната власт и членове на политически кабинети, най-голяма сума е върнал зам.-министър на финансите. Тъй като по Закона за защита на личните данни получените възнаграждения са информация, подлежаща на закрила, имената на върналите сумите не са оповестени.

В специално разкритата сметка в БНБ на Министерството на финансите споменатият зам.-министър е върнал близо 73 хил. лв. - един път малко над 18 хил. лв. и втори път - 54 хил. лв.

Преди поименно като взел 18 хил. лв. над заплатата бе посочен зам.-финансовият министър Владислав Горанов, който потвърди това. Очевидно и в изнесения списък става дума за него. За 18-те хил. лв. той бе обяснил, че са получени от неговото участие в управителния съвет на един от двата държавни ядрени фонда. Останалите пари вероятно са от участието му в управите на тези фондове за предишните години.

Силно впечатление прави и допълнителното възнаграждение, което е върнал зам.-министър на околната среда и водите. То е в размер на 57 хил. лв. Друг заместник на министър Нона Караджова е върнал близо 32 хил. лв., получени под формата на допълнително възнаграждение.

Зам.-транспортен министър е върнал 53 хил. лв., а зам.-социален министър – 20 хил. лв.

Близо 16 хил. лв., взети над заплатата, е внесъл по сметката и председателят на Комисията за защита на конкуренцията Петко Николов. А председателят на лекарствената агенция Александър Янков е внесъл близо 19 хил. лв.

Раздадените допълнителни средства в областните управи за миналата и вероятно за предните години са значително по-малки – те са между 4 хил. лв. и...55 лв. на човек. По 54.87 лв. са внесли по специалната сметка областният управител и негов заместник в Русе.

Както обяви по-рано Трайчо Трайков - единственият министър, получил допълнителни възнаграждения от участието си в управата на двата ядрени фонда, е внесъл получените от него средства в размер на 72 хил. лв. в дарителски фонд за лечението на едно дете.

Парите са за две години участие в управителните съвети на двата държавни фонда.


Справка възстановени суми от ДМС министри

Справка възстановени суми от ДМС областни управители

Справка дарени средства

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Прикачени файлове
Още от България