По-малко деца в риск ще влизат в приюти за сметка на дневни центрове и приемни семейства

С близо една пета е намалял броят на децата, настанени в специализирани домове, което е плод на дейностите по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата”. Това показват данни на Министерството на труда и социалната политика, представени в петък в София заедно с резултатите от проекта, който е пред завършване.

Инициативата започва през 2001 година и се осъществява със сътрудничеството на социалното министерство, подкрепата на Световната банка и представители на неправителствения сектор. Проектът, чиято основна цел е да се предложи алтернативи на институционалните грижи за закрила на детето, като дневните центрове, приемните семейства и др., се провежда в десет общини в цялата страна и приключва в края на месеца.

Всички участници в конференцията по проекта се обединиха около становището, че това е един успешен проект, а един от най-важните резултати, постигнати досега в рамките на инициативата, е промяната на обществените нагласи.

Според Милена Харизанова, ръководител на отдела за управление на проекта, сред най-значимите резултати на инициативата са създаването на Държавна агенция за закрила на детето ( ДАЗК) и Национален съвет за закрила на детето.

До 2004 г. са обучени 179 социални работници и 158 специалисти в областта, до 2005 г. помощ са получили над 3 700 души.

Харизанова подчерта, че остават нерешени редица проблеми. Като недостатък тя определи фактът, че специализираните институции за детска грижа – интернати, домове за деца, лишени от родителска грижа - са подчинените на различни министерства. Според нея липсват и достатъчно стимули за закриването на тези институции и замяната им с по-успешните алтернативни дейности като дневните центрове и приемните семейства.

В момента се разработват промени в Закона за народната просвета,с които ще се даде възможност 99-те дома за деца, лишени от родителски грижи, да минат на общинско управление, каза социалният министър Емилия Масларова.

“Трябва да се работи и по-ефективно по превенцията на изоставянето на деца в институциите,” подчерта Харизанова.

47 000 е броят на сигналите за деца в риск, получени в отделите за закрила на детето през 2005 година, заяви Ширин Местан, председател на ДАЗК. За сравнение тя посочи, че през 2001 година, когато е стартирал проектът, тези сигнали са били само 1800.

“Това не означава, че случаите на насилие над деца са се увеличили, а че обществото е променило нагласата си към проблема,” коментира тя.

“В началото на проекта през 2001 година проучванията установиха, че българското общество е изключително консервативно и не си даваше сметка за проблема с децата в риск. Тогава бе налице и чувство за конкуренция между самите институции, които осъществяваха грижата за децата, ” обясни директорът на социологическата агенция МБМД Мира Янова.

Според нея в момента хората са готови да поемат закрилата на детето като цел на цялото общество. “Семействата в риск знаят, че имат подкрепата на общността, не само на държавата,” каза тя.

Според данните на изследване, проведено в шест общини, където от половин година насам функционират комплекси за социална грижа, над 1500 души са потърсили помощ в социалните заведения.

Средствата за финансирането на един такъв комплекс, който се състои от център за обществена подкрепа, отдел “Майка и бебе” и дневен център за деца на улицата, възлизат на около 1,4 млн. лева. По думите на Масларова центровете от този тип у нас са 87, а до края на годината ще станат около 92.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?