По-нисък ДОД при дарения за болни деца и училища

Лицата, които правят дарения за фонда за лечение на болни деца, ще ползват облекчения при плащането на данък общ доход за 2005 г. Това предложение влезе в окончателно приетите на второ четене промени в Закона за облагане на доходите за физически лица.

Според приетите разпоредби данъчната основа за облагане на доходите ще се намалява с дарената сума, но с размер не по-голям от 50 на сто от данъчната основа.

Облагаемият доход ще се намалява и с даренията за училища и болници на бюджетна издръжка, както и за организации с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели, за изповедания, за фондове за подпомагане на инвалиди и пострадали от природни бедствия. Приспадането обаче е до 10 на сто от облагаемия доход.

Облекчения в същия размер ще важат и за дарения за Българския червен кръст, за подпомагане на социалнослаби, инвалиди, деца с увредено здраве или без родители, за възстановяване и опазване на исторически и културни паметници, за общините, за фонд "Енергийна ефективност".

Още от Бизнес