Промените в данъчните закони на първо четене:

По-ниско облагане само за колите с екостандарти, облекченията за млади семейства остават

По-ниско облагане само за колите с екостандарти, облекченията за млади семейства остават

За леки коли с мощност на двигателя до 74 kW (около 100 к.с.) и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът ще се заплаща с 30 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 50 на сто намаление.

Отпада сега действащият текст, че за коли с мощност на двигателя до 74 kW, снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50% намаление. Причината е, че липсва възможност за доказване наличието на действащо катализаторно устройство за всеки отделен автомобил.

Това бе записано в промените към Закона за местните данъци и такси, приети на първо четене от парламента във вторник.

На практика приетите промени означават, че няма да могат да ползват намалението собствениците на по-стари коли, произведени най-общо преди 2000 г. Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев коментира, цитиран от БНР, че ще се търси възможност между първо и второ четене на закона "за колите, които са на над 8 години, собствениците да плащат 50 на сто от данъка поради бедност, поради невъзможност да си купят друга кола".

В частта за определянето на такса смет депутатите записаха, че от 2015 г. ще отпадне възможността общините да събират такса битови отпадъци, определяни на базата на данъчната оценка на недвижимия имот, на неговата балансова стойност или на пазарната му цена. За това от години настоява бизнесът.

Без данък сгради и такса смет за храмовете

Храмовете, молитвените домове, манастирите и земите, върху които са построени, да не плащат данък сгради и такса смет, предвиждат други промени в Закона за местните данъци и такси, приети също на първо четене след дебати, които продължиха в две пленарни заседания

Текстовете бяха гласувани и прегласувани. При първото гласуване измененията бяха отхвърлени, а при второто - подкрепени от 102 депутати, с 59 гласа "против" и 42 "въздържал се".

По време на дебатите се изтъкна, че определянето на такса смет е в правомощията на общините и повечето от тях са освободили молитвените сгради от таксата. Основното възражение срещу записването на освобождаването от таксата в закона бе, че се посяга на местната самостоятелност при вземането на решения за освобождаване.

Корпоративният данък се преотстъпва за общини с безработица над 25%

Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративният данък, предвиждат промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, приети на първо четене във вторник.

В законопроекта е предложено изменение на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ. Вече за населено място с висока безработица ще се признава община, в която за предходната година преди текущата има безработица 25 на сто или по-висока от средната за страната. Досега инвеститорите ползваха отстъпката в общини, в които безработицата е 35 на сто или по-висока от средната за страната за предходната година.

Едновременно с това се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа не по-малко от 10 работни места. От тях най-малко 50 на сто от служителите трябва да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат хора с постоянен адрес в общини с висока безработица.

Данъчното облекчение, което на практика представлява държавна помощ за регионално развитие, ще влезе в сила само след положително решение от Европейската комисия за съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014-2020 г., се отбелязва в мотивите към законопроекта.

С измененията се предлага и освобождаване на доходи на чуждестранни юридически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава членка на ЕС, или на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар.

Предвидено е освобождаване при определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице - емитент на облигации или на други дългови ценни книжа.

Запазват се данъчните облекчения за млади семейства

Данъчните облекчения за млади семейства се запазват, разширява се техният обхват, прие на първо четене парламентът, като гласува промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица. Първоначалната идея на Министерството на финансите бе облекчението да отпадне, защото и без това се ползва от много малко семейства.

С измененията се предоставя възможност данъчното облекчение за млади семейства да се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Това изискване трябваше да се въведе в закона след като от Европейската комисия бе открита процедура срещу България за неравнопоставеност в данъчното третиране на български граждани и граждани от ЕС.

Очаква се между първо и второ четене левицата да внесе предложение да се намали данъкът за облагане на доходите от лихви от 10 на 8%, като обещанието на БСП е до края на мандата на сегашните управляващи данъкът да отпадне.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?