По САПАРД са одобрени проекти за над 136 млн.лв.

Финансовото изпълнение на САПАРД към 31 март 2003 г. показва, че стойността на финансовата помощ по всички сключени договори от началото на програмата възлиза на 136 664 705,90 лв. или 48,93% от общият бюджет по годишните финансови споразумения за 2000 и 2001 г. , който възлиза на 279 318 101,04 лв.

Финансовата помощ, изплатена на крайни бенефициенти от началото на програмата е в размер на 41 557 447,83 лв. или 14,88% от бюджета.

По програмата пари се получават едва след като бъдат представени фактури за направените разходи. Покриват се 50% от стойността на одобрения проект.

Съфинансирането на САПАРД от страна на Европейската комисия е 75%, а от държавния бюджет - 25%.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?