По-важно е какво мисли СДС, а не Костов, за коалиционната политика

Кои тенденции вътре в СДС ще спечелят от евентуалната загуба на Надежда Михайлова?

Трудно ми е да правя този анализ сега и ми се струва, че такъв анализ точно преди изборите, месец и половина, едва ли е най-важният. Но на мен ми се ще в СДС да спечелят тенденциите, които, най-общо казано, са насочени към отговорността на СДС за бъдещето на България и отговорността към хората, към българските граждани.

Г-н Костов различна от вашата тенденция ли олицетворява в СДС?

В никакъв случай не ми се ще да персонализирам една или друга тенденция. Със сигурност с г-н Костов имаме вероятно някакви различия. Истината е, че съвсем скоро не сме сядали, за да уточняваме какви различия имаме...

И все пак г-н Костов споделя ли вашата коалиционна философия?

Нека пак кажа така - дали г-н Костов я споделя или не, не е най-важно. По-важно е каква философия ще сподели СДС след местните избори.

Аз ви запитвам за Иван Костов за пореден път не за друго, не за да персонифицираме, а за да откроим обстоятелство. Има ли две отчетливи различни тенденции и виждания за бъдещето на СДС или не?

При словоохотливостта на г-н Иван Костов в последните 2 години ми е много трудно да заявя каква тенденция в крайна сметка защитава той. Вие знаете, че той не беше от най-словоохотливите хора в последните 2 години. Във всеки случай аз мога да говоря за тази тенденция, която ми се струва печеливша за СДС след евентуалните местни избори. На самата конференция, за да сваля малко градуса на патетиката, заявих пред делегатите, че СДС трябва да отговори на 3 важни въпроса.

Първият въпрос е реформирана ли е бившата комунистическа партия, днес социалистическа партия. Ако тя е реформирана, СДС може да си позволи да не губи чак толкова време със сериозна политика, грубо и условно казано, да се взре в себе си и да мобилизира своите редици. Защото на следващите парламентарни избори дори и една реформирана, ако е реформирана, БСП спечели, не е чак толкова лошо. Реформираната Полска комунистическа партия виждаме какви успехи донесе на своята страна. Разбира се, делегатите почти спонтанно ми отговориха - не. Следващият ми въпрос е, ако социалистическата партия не е реформирана и ще рискуваме и ще заложим бъдещето на България на карта, ако ѝ поверим властта, ако ѝ дадем властта на следващите избори, то може ли СДС сам да спечели абсолютно мнозинство...Тогава се питам коя е честната политика към българските гласоподаватели и към българските граждани. Да се затворим в политическата си кула от слонова кост и да казваме - никой не ни разбира, ще чакаме да узреят и да ни разберат, или сами да тръгнем към хората, да им обясним, че ако сами не можем да постигнем нещо, с други вероятно бихме могли да го постигнем.

С кои?

Кои ще са тези други и каква ще бъде тази тактика, е въпрос на решение на една национална конференция на СДС. Не ми отива да предрешавам толкова важен въпрос.

Отива ви, след като сте казал А, трябва да кажете и Б. Нека да не възпроизвеждаме говоренето за корупцията, което започнахте толкова силно през 1999 година и го завършихте с "Иване, кажи си". Кажете кои са според вас партньорите на СДС.

Преди местни избори политиката в България има определена специфика. Тази специфика изисква мобилизация на силите, тази специфика изисква СДС да мобилизира всички свои хора независимо от това, че някои от тях може би споделят сравнително различни тенденции. За разликата в тенденциите ще говорим след изборите. До изборите говорим само за. . .

Добре, кои са принципните партньори на СДС?

Със сигурност партньор на СДС не може да бъде БСП и ми се струва, че това е най-верният, колкото и банален отговор да е.

Партията на Стефан Софиянски, Съюзът на свободните демократи, партньор ли е на СДС?

А, това вече го казах, разбира се. Разбира се, че партията на Стефан Софиянски би могла да бъде, забележете, говоря винаги условно, шест пъти да ми зададете този въпрос под една и съща форма, моят отговор ще бъде същият, говоря винаги условно, защото, пак казвам, всичко това след изборите трябва да се реши на един солиден национален форум...

НДСВ принципен партньор ли е на СДС в дясното пространство?

Тук не може да се даде лесен отговор и затова няма да го дам... защото не е много лесно да се каже какви процеси ще се развият в НДСВ в следващите 2 години.

Трудният ви отговор какъв е?

Трудният отговор след изборите...Разбира се, дадох достатъчно добра заявка, според мен и достатъчно ясна заявка, за онова, което трябва да представляват принципите на СДС след местните избори в оформяне на една нова политика. Аз затова и подкрепям г-жа Надежда Михайлова. . защото се надявам, че тя ще бъде носител на тази нова политика.

Какво би могло да гарантира Надежда Михайлова, нейна победа на тези избори, за СДС?

Аз вярвам, че победа на Надежда Михайлова на тези избори би върнало, най-напред, разбира се, това е видимото, в голяма степен самочувствието на СДС. СДС някак си се чувства поставено в ъгъла, под непрекъснати атаки, част от тях вероятно са справедливи, по-голямата част са несправедливи. Но СДС не може да носи отговорност за чужди грехове и за чужди вини. Друг е въпросът, че СДС е изправено пред един дебат, който няма да се проведе преди местните избори и не трябва да се провежда преди местните избори, но задължително трябва да се проведе след местните избори.

За какво дебат?

Това е дебатът за това какво се случи през последните години и в България, и в СДС.

Според вас какво се случи?

Аз не мисля, че ние можем да тръгнем и да печелим следващи избори и влияние, ако не отговорим на този въпрос и ако продължаваме да твърдим, че ние сме били най-добрите в своето управление, перфектните, непостижимите и само затова, защото хората не са ни разбрали, сме загубили парламентарните избори.

Кой трябва най-вече да отговори на този въпрос?

Аз не бих персонализирал нещата, но в този дебат със сигурност трябва да се включи Иван Костов, който беше лидер на партията и министър-председател, в този дебат със сигурност ще се включа аз, защото, когато говоря за дебат, разбирате, че говоря от първо лице, множествено число. Аз нося също своята отговорност, тъй като бях част от екипа, който управляваше България в този момент, макар и като президент на България. В този дебат ще се включат и членовете на НИС и, разбира се, в този дебат трябва да участват членовете на СДС, хората, на чиято сила се крепи СДС.

Вие, докато бяхте президент, казвахте, че не е ваша работа да посочвате корумпираните. Сега вече не сте президент. Кои бяха корумпираните в СДС?

Продължава да не е моя работа и веднага ще ви кажа защо.

Затова защото СДС никога няма да стигне до истинския си дебат и никога няма да спечели доверието на избирателите, ако онези, които бяха негови лидери, не поемат своя кръст да говорят на тази тема.

И чия работа е да каже кои са били корумпираните?

Е, аз призовах толкова пъти, разбира се.

На кого е работа?

Вие не знаете ли?

Не.

Посочете ми три имена, аз ще ви кажа едно от тях.

Петър Стоянов.

Разбира се, че не. Току-що казах, че става въпрос за хората, които реално управляваха България, които реално отговаряха за партийния и политическия живот в България.

Иван Костов? Вие казахте - Иване, кажи си.

Моето голямо желание беше наистина Иван по времето, когато управлявахме България, да вземе категорично отношение по този въпрос.

Той не го взе.

Тази категоричност със сигурност щеше да сложи нещата на мястото им. Днес половината хора са несправедливо обидени от липсата на такава категоричност.

Добре, вие не ни казахте кои са корумпираните. Поне кажете знаехте ли ги кои са?

Имаме ли една минута и половина, за да развия. . . тезата си по начина, по който я развивах и тогава, разбира се, нищо ново няма да чуете от мен. Но аз съм юрист до мозъка на костите си и никога няма да посоча, че еди-кой си е корумпиран, без да има влязла в сила присъда. Но като лидер на партията със сигурност в един тесен партиен кръг бих помолил няколко души да направят крачка назад, без да ги наричам дори корумпирани. Направо бих казал - върху вас има вече толкова тежки съмнения, че вие почвате да тежите на своята партия.

Ами, може би Иван Костов, отстранявайки толкова министри, това е направил.

Не, Васил Гоцев например със сигурност не е корумпиран човек.

Значи, ако знаете кой не е корумпиран, сигурно знаете кой със сигурност носи съмненията?

Изобщо не е верен и този извод. Пак ви казах, корумпиран е онзи, за когото има влязла в сила присъда. Но партийните механизми допускат в един сравнително тесен и отговорен състав да бъдат помолени тези неколцина души, върху които тегнат съмнения, да направят крачка назад.

Добре, съвсем кратко ще ви попитам за финал наистина, можем ли да считаме, че бихте призовал Стефан Софиянски да се оттегли от участие в кметските избори?

Аз считам, че това в никакъв случай не е моя работа. Стефан Софиянски няма нужда от опекуни. В крайна сметка, пак казвам, моята болка е за СДС, в това няма нищо лично към Стефан Софиянски. Той вероятно ще намери най-добрия ход. Как ще го намери, пак казвам, си е негова работа.

*Публикуваме със съкращения интервюто на Георги Коритаров с бившия президент Петър Стоянов в предаването "Блиц" на Би Ти Ви и Радио Свободна Европа

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?