По-високи лихви по депозитите обяви SG Експресбанк

Увеличение на лихвите по срочните депозити, които бъдат открити през септември, обяви от понеделник Societe Generale Експресбанк.

По влоговете в евро повишението е до 0.50%, за щатски долари - до 1% с минимална сума за откриване от 100 евро/щ.д. SG “Гарант” е депозит с фиксирана лихва за определен срок - от 1 до 24 месеца. Лихвите по едномесечен и тримесечен депозит в лева достигат съответно 4.00% и 4.25%, като най-високият процент е 6% за 24 месеца. Минималната сума за откриване на депозит е 200 лева.

За открити през септември депозити, клиентите могат да се възползват от високите лихвени нива, фиксирани за целия срок на депозита, който са избрали. SG Експресбанк няма такси за откриване, поддържане на сметката и теглене на депозита на падеж.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?