mediapool.bg Ти си това, което четеш

По-високи университетски субсидии за математика и инженерни науки

Националната сигурност в Библиотекарския университет с орязано финансиране
Мартина Бозукова | 15:40 | 11 януари 2017 | 2 коментара

Приоритетните специалности в университетите, чиито кадри са търсени на пазара на труда, ще получат увеличено финансиране от държавата тази година, реши кабинетът на заседанието си в сряда. Държавната субсидия за отделните специалности се формира като базовата издръжка на студент от 693 лева се умножава по определен коефициент за всяка специалност.

Сега държавата увеличава коефициентите за всички приоритетни професионални направления с между 6 и 28%.

Най-голямото увеличение е за направленията математика, информатика и компютърни науки, биологически, химически и физически науки, науки за земята, електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, горско стопанство, общо инженерство, материали и материалознание.

Вдигат се и коефициентите за педагогическите професионални направления, както и растениевъдство, растителна защита и животновъдство. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/ 2017 учебна година, тоест за новоприетите студенти.

Националната сигурност в Библиотекарския е порязана

В същото време ще бъдат намалени коефициентите на някои специалности, които не се считат за приоритетни или няма нужда от такива кадри. Намалява се коефициентът за професионално направление национална сигурност за първи курс от 7.81 на 2.80 през настоящата учебна година, с изключение на военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът остава непроменен.

По този начин се орязва драстично финансирането за новоприети студенти в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), където също има направление “Национална сигурност“. Там професор е последният шеф на Шести отдел към управлението "Борба с идеологическата диверсия" на бившата Държавна сигурност Димитър Иванов, а бившият шеф на ДАНС Владимир Писанчев и бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев се сдобиха с докторски степени.

Намалява се и субсидията за медицинските специалности

Намаляват се коефициентите и за професионалните направления медицина, стоматология и фармация. Медицината не попада сред приоритетните направления, тъй като сметките на държавата показват, че там се обучават достатъчно студенти.

Освен това голяма част от завършващите скъпо финансираното от държавата обучение в последствие заминават в чужбина, което е нерентабилно. Досега коефициентът за тези специалности беше 9.40, тоест държавата даваше над 6500 лева годишно за обучението на един студент в тях.

Приоритетното финансиране за качествените и необходими на пазара на труда специалности е залегнало в стратегията и закона за развитие на висшето образование. През миналата година тежестта на качеството при изчисляването на държавната субсидия за университетите беше 25% и трябва да достигне 50% през 2018 година и 60% през 2020 г.

Още по темата
Още от България