По-високи заплати за добрите чиновници

Диференциран подход при определянето на заплатите на чиновниците в министерствата е предложил министърът на държавната администрация Николай Василев на колегите си в кабинета, стана ясно след правителственото заседание в сряда. Била е одобрена идеята министрите да получат правото сами да определят увеличенията на работните заплати във ведомствата си, а не всички служители да получават 10-процентово увеличение.

“Служителите с по-добра атестация трябва да получат по-висок процент увеличение на работните заплати”, аргументира се Василев. При настоящата нормативна уредба обаче това е невъзможно, тъй като възнагражденията се определят централизирано на принципа на по-високия пост и по-дългия стаж.

Предвижда се обаче това да бъде променено и държавните служители с оценка по-висока от 3 при атестацията да получават по-добро заплащане за владеене на повече чужди езици, за работа с нови технологии и обучавали се през годината и работили повече.

Заплатите обаче могат да бъдат увеличавани само в рамките на фонд "Работна заплата" и на посочените от единния класификатор на длъжностите в администрацията минимални и максимални граници, уточни министърът. В отговор на въпрос Василев каза, че вероятно ще се изиска от министрите да се изработят вътрешни правила на всяко ведомство. Възможно е и да бъдат издадени методически указания, за да се избегне субективността при

преценката, допълни министърът.

Кабинетът е приел принципно и предложението при съкращаване на бройките на администрация в дадено ведомство фонд "Работна заплата" да не се намалява, а да остава на разположение на министъра, който може да го използва за увеличение на заплатите или за издръжка.

Министърът предлага още при незапълнен щат в определено министерство работните заплати да останат в неговия бюджет и да се изразходват по решение на ръководителя му за работни заплати или за друга дейност.

Малко по-късно пред комисията по въпросите на държавната администрация Николай Василев отчете, че за последната година е успял “с много проблеми” да съкрати около 5500 чиновници. Според него обаче подобен героизъм няма как да бъде извършен в следващите няколко години.

Той съобщи още, че инспекторатът към неговото ведомство е извършил общо 244 проверки на държавни и местни институции като са осъществени множество нарушения при работата на администрацията.

Споделяне

Още от България