Почина физикът акад. Матей Матеев

Почина физикът акад. Матей Матеев

При автомобилна катастрофа на 25 юли почина акад. Матей Драгомиров Матеев, съобщиха в понеделник от БАН.

Академик Матей Матеев е един от най-изтъкнатите български физици с особено значими научни постижения и признат международен авторитет в областта на теоретичната и математичната физика, припомнят от БАН. От 1980 г. без прекъсване чете едни от най-посещаваните лекционни курсове във Физическия факултет (ФФ) на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски”. Автор е на над 100 научни публикации, които са многократно цитирани в научната литература и са високо оценени от водещи учени във физическите науки.

Акад. М. Матеев е роден през 1940 г. и е възпитаник на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски”, където е професор от 1984 г., а от 1996 г. е завеждащ катедра Теоретична физика. Акад. Матеев е бил декан на ФФ на СУ и зам.- ректор на СУ. През 1990 г. е избран за зам.-министър, а през 1991 г. за министър на народната просвета. Под негово ръководство е разработен Законът за народната просвета, приет от Великото народно събрание през 1991 г.

През 2003 г. М. Матеев бе избран за академик по физически науки по конкурс на Българска академия на науките. Той е радетел за създаването на Национална фондация за фундаментални изследвания и е член на нейното ръководство. Акад. Матеев е дългогодишен и настоящ председател на Съюза на физиците в България. Активно участва в експертната работа на Фонда за научни изследвания и е председател на НЕК (Научна експертна комисия) по физика към фонда.

Акад. Матеев е главен редактор на Bulgarian Journal of Physics и член на редакционната колегия на Balkan Physics Letters.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?