Почина художникът и изкуствоведът Евгени Клинчаров

Евгени Клинчаров

На 86 годишна възраст почина художникът и изкуствоведът Евгени Клинчаров. Разделяме се с него едва месец след като завърши и представи последния том на най-значителното си творение "пантеон" на българската култура.

Преди повече от десетилетие художникът Евгени Клинчаров се заема с нелека задача да осветли богатото ни литературно и общокултурно наследство. Той създава своята Антология на бележитите дейци, "жалонирали възходящия път на българската култура“, които с яркото си творческо присъствие оказват силно влияние върху цялостния духовен живот на България.

“Не утре, а днес трябва да се кажат най-възторжените думи за нашата многовековна култура, защото тя има непреходна, общовалидна стойност. Тя спаси езика, спаси писмеността, спаси духовността българска. Защото чрез културата България присъства в света”, аргументира труда си Евгени Клинчаров.

Евгени Иванов Клинчаров завършва стенопис в Художествената академия в София през 1948 при професорите Кирил Цонев и Георги Богданов.

Той е главен художник на издателство "Български художник“ (1953-1985 с прекъсвания), заместник-главен редактор на списание "Изкуство“ (1962-1970).

Клинчаров е секретар на секция "Приложна графика“ при СБХ (1976). Участва в Националните изложби на илюстрацията и изкуството на българската книга и в изложбите на декоративно-приложните изкуства.

Носител е на национални и международни награди за изкуство на книгата.

Автор е на монографичните издания за художниците Иван Ненов, Любен Гайдаров, Тодор Панайотов, Кирил Казанлъклиев, Екатерина Савова–Ненова, на книгата "Разговори с Иван Ненов“, на редица статии по проблемите на художественото творчество, на изкуството на книгата и на декоративните изкуства.

Споделяне

Още от България