Почивките на българи в чужбина намаляват, растат командировките

Почивките на българи в чужбина намаляват, растат командировките

Пътуванията на българи в чужбина през март 2015 г. нараснали с 1.6 на сто до 318 300 спрямо миналата година, но това е станало за сметка на командировките, които са се увеличили, докато пътуванията с цел почивка и екскурзия намаляват значително. това сочат данните на Националния статистически институт, обявени в понеделник.

Най-голям е ръстът на пътуванията на българи през март спрямо година по-рано в Испания - с 16.9%, в Румъния - с 15.0%, Чехия - с 12.6%, Гърция - със 7.7%, Сърбия - с 6.9%, Германия - с 5.3%, и други. Спаднали са обаче посещенията в Обединеното кралство - с 9.5%, Австрия - с 9%, Италия - с 8.2%, Белгия - със 7.9%, бившата югославска република Македония - със 7.1%, Франция - с 5.4%, Турция - с 5.3%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина през март 2015 г. формират пътуванията с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия – 50.0%. След тя са пътуванията със служебна цел - 28.2%, и с цел почивка и екскурзия - 21.8%. В сравнение с март 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели и със служебна цел - съответно с 14.0 и 8.2%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 23.6%.

През март 2015 г. с други цели са били 72.7% от пътуванията към Турция и 72.0% - към Франция. Пътуванията със служебна цел към Белгия са 49.5%, към Германия - 48.6%, а тези към Испания и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 38.6 и 38.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През март 2015 г. посещенията на чужденци в България са 370 500 или с 2.6% повече спрямо същия месец на миналата година. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел и с други цели - съответно с 23.1 и 9.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.8%.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 45.9%, или с 1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Белгия - с 10.4%, Обединеното кралство - със 7.5%, Франция - с 6.3%, Испания - с 4.7%, Чешката република - с 3.9%, Гърция - с 1.8%, Австрия - с 1.8%, Италия - с 1.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 30.2%, Полша - с 5.0%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от други европейски страни - с 2.3%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Турция - с 9.9%.

През март 2015 г. преобладава делът на посещенията на чужденци у нас с цел гостувания и транзитни преминавания - 42.0%, следвани от визитите за почивка и екскурзия - 37.2%, и със служебна цел – 20.8%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 93.2% от всички посещения на граждани от Израел и 81.3% от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 57.1% от всички посещения на граждани от Испания и 53.8% - от Австрия, а с други цели са 57.9% от посещенията на граждани от Румъния и 57.4% - от Турция.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?