Почти 2/3 от студентите у нас карат стаж или са на постоянна работа

Близо две трите от българските студенти карат стажантска програма или са на постоянна работа, сочи изследване на консултантската компания "Делойт" след учащи между 18 и 26 години от най-големите университети у нас и в Европа.

 

Проучването сочи, че студентите у нас смятат, че работата по време на следването им осигурява повече възможности за кариерно развитие. Обикновено стаж и работа започват да търсят учещите в по-горен курс на висшето образование, едва една трета от първокурсниците и второкурсниците предприемат такива стъпки.

 

Под 25 на сто от българските студенти смятат, че в университета са получили добра или сравнително добра подготовка за реалната им практика и са получили помощ в търсенето на работа, сочи анализът на “Делойт“. Според него това показва недоволството на младите от теоретичното им подготовка, която не покрива напълно техните и на работодателите очаквания.

 

Малко повече от половината анкетирани (54%) вярват, че изучаваната от тях специалност се търси от работодателите, а 33 процента смятат, че могат да намерят работа в сферата си до една година. Около 25 на сто вярват, че от тях зависи да си намерят привлекателна работа.

 

Очакванията на учащите висше образование са в началото на трудовата им кариера да получават заплата между 33 и 500 лв.

 

Сравнението между българските и чуждестранните отговори на едни и същи въпроси показва значителна разлика в нагласите. Българите са по-песимистични относно качеството на образованието, икономиката и пазара на труда. Балтийските държави пък са на първо място по оптимизъм.

 

"Делойт" отчита като тревожна склонността на голяма част от младите хора - около 70% - да емигрират, ако им се предложи добра оферта за работа в чужбина. Затова от компанията съветват държавата и работодателите да обърнат специално внимание на това да задържат качествените млади хора. Това може да стане като се осъвремени образованието, което да стане от страна на институциите и университетите, и като им се предлагат добри възможности за кариерно развитие, което пък зависи от бизнеса.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?