Почти 3 млн. души се осигуряват в допълнителните пенсионни фондове

Към края на миналата година 2 971 839 лица са се осигурявали в трите вида пенсионни фондове за допълнително осигуряване. Това показват предварителните данни на управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор (КФН) за допълнителното пенсионно осигуряване, обобщени на базата на подадените предварителни финансови отчети и справки от фондовете за 2005 г. 

През миналата година още 255 472 лица са започнали да се осигуряват в допълнителните фондове, което е ръст от 9,4% спрямо 2004 г.

Натрупаните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 декември 2005 г. възлизат на 1,1 млрд. лв., или ръстът спрямо края на 2004 г. е от 325 млн. лв. или 41,24%.

Пенсионно осигурителните дружества приключват 2005 г. с общи приходи от 32 млн. лв., или с 6,9 млн. лв. повече (27,45%) спрямо реализираните приходи през 2004 г.

Споделяне

Още от България