Почти 50 млн.лева са дълговете на "Видахим"

Късното обявяване на процедурата по несъстоятелност на "Видахим" и намаленият темп на осребряване на активите през 2000 г. и 2001 г. са основните причини, довели до несъстоятелността на дружеството. Това е съобщила синдичката на дружеството Ирена Александрова на първото събрание на кредиторите на "Видахим".

Общият дълг на дружеството към 30 юни 2001 г. е 49,689 млн.лв. От тях 2,318 млн.лв. са задълженията към бившите работници на завода.

Събранието на кредиторите на "Видахим" избра за постоянни синдици на дружеството досегашния временен синдик Ирена Александрова и икономистът Петко Колев. В понеделник започва процедура по уточняване на вземанията на кредиторите, което ще се извърши на базата на представените доказателства, съпоставени с данните в търговските книги на фирмата.

Около 70 са кредиторите на "Видахим". Най-големи са дълговете на дружеството към "Държавен резерв" - София - 21,341 млн.лева.

Споделяне

Още от Бизнес