Проучване на МОН:

Почти половината от зрелостниците имат елементарни познания по математика

Почти половината от зрелостниците имат елементарни познания по математика

Над 40% от зрелостниците имат само елементарни математически умения. Това показа проучване сред дванадесетокласници на Министерството на образованието и науката (МОН), проведено през януари тази година.

Решението за това държавно изследване беше взето, след като данните от международното проучване PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), показаха, че близо 44% от учениците на 15-16 години умеят само елементарни изчисления по математика.

В новото проучване 10% от дванадесетокласните са постигнали най-лошото първо ниво, като са събрали резултати от 0 до 7 точки. Учениците, които попадат във второ ниво, са 30.8% от участвалите в изследването. Те са получили между 8 и 14 точки.

Според анализаторите, цитирани от Министерството на образованието, учениците на тези две нива демонстрират елементарни математически умения. Една трета от тях умеят само да решават задачи за квадратно уравнение и да работят с корени - без да ги сравняват. Близко до долния праг за покриване на изискванията са резултатите в областта на статистиката и вероятностите. Резултатите на тези ученици по компетентност, математическа комуникация и аргументация са под 10%.

Други 28% от дванадесетокласниците са показали "резултати, надхвърлящи очакванията", пише просветното министерство. Анализът им сочел, че тези зрелостници проявяват компетентности, които предполагат активно и самостоятелно учене и участие в обществото. От тях 8 на сто са постигнали пето ниво с получени от 32 до 34 точки. Една пета са защитили четвърто ниво, като са получили от 23 до 31 точки.

Други 20.4% от учениците са получили от 15 до 22 точки и попадат в трето ниво. Според специалисти зрелостниците на това равнище покриват измерваните компетентности и демонстрират възможности да ги използват целесъобразно в даден контекст. В тяхната подготовка по-голямо внимание трябва да се обърне на задачите, измерващи геометрично съдържание – подобни триъгълници, решаване на задачи за правоъгълен и равнобедрен триъгълник. Резултатите им по задачите със свободен отговор са под средното равнище. Близки до долния праг за покриване на изискванията са резултатите, свързани с рационални изрази и неравенства.

Полученият среден резултат е 17.77 точки от максималния 34.

Проведеното през януари изследване, в което са участвали ученици от 12-и клас, е първата част от тазгодишното наблюдение върху знанията и уменията им по математика в гимназиален етап с акцент върху последните два класа от него. Вторият етап ще се проведе през юни с учениците от 11-и клас.

Целта на проучването е да се диагностицира равнището на усвояване на знания и умения на учениците по математика в различни видове училища - профилирани, професионални и средни общообразователни. Освен това от министерството ще събират допълнителна информация за необходимата посока за усъвършенстване на действащите в момента учебни програми по математика.

В проведения през януари първи етап от изследването са участвали 15 111 ученици от всички видове училища във всички области. Изследването се проведе чрез тест, съставен от 21 задачи с избираем и със свободен отговор, като максималният брой точки е бил 34. Учебното съдържание, включено в теста за изследването, бе върху задължителната подготовка в гимназиален етап до 11-и клас. Съдържателната рамка е изготвена на базата на учебните програми и държавни образователни изисквания по математика.

Утре ще бъдат представени нови данни на PISA - този път за уменията на учениците да разрешават проблеми.

Споделяне

Още по темата

Още от България