Под 5% от българите склонни да работят зад граница

По-малко от 5% от българите са склонни да работят в друга държава, като девет от десетте държави-членки на ЕС, които продължават преходните си периоди по отношение на България, не са сред най-желаните дестинации за българите. Това заяви социалният министър Емилия Масларова в петък по време на Неформалния съвет на министрите по заетостта и социалните въпроси в Лухачовице, Чехия.

"Ограниченията единствено увеличиха недекларираната заетост и експлоатацията на работниците, те не насърчават растежа и заетостта, те не са отговор на текущата икономическа криза", заяви Масларова. "Нe е логично да насърчаваме миграцията от трети държави, докато запазваме бариерите по отношение на мобилността в Европейския съюз за собствените му граждани", допълни тя.

Масларова информира участниците в срещата, че усилията на България в момента са насочени към привличане обратно на българите, отишли да търсят работа в чужбина и ги запозна с констатацията, че на практика работата, която повечето от тях са намерили не отговаря на тяхното образование и професионално ниво. "Те са в процес на загуба на професионално ниво", посочи социалният министър.

Споделяне

Още от България