Под една четвърт от пчеларите са поискали пари от фонд “Земеделие“

Под една четвърт от пчеларите са поискали пари от фонд “Земеделие“

Под една четвърт от пчеларите с право да получат плащания от Държавен фонд “Земеделие“ (ДФЗ) по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 г. са внесли заявления, съобщиха от фонда във вторник. От там припомниха, че крайният срок за подаване на документите е 31 август, а към 17 август са постъпили само 152 заявления за плащане от общо очаквани около 690.

С оглед по-експедитивна обработка на заявленията за плащане и своевременното възстановяване на извършените разходи, ДФЗ призовава кандидатствалите по програмата пчелари да не изчакват крайния срок от 31 август за подаване на документите.

От земеделския фонд припомнят, че най-често срещаните грешки при подаване на документи за плащане са представяне на непълни или поправени фактури, закупуване на кошери в окомплектовка, различна от посочената в програмата, чести технически грешки в съпътстващите документи при закупуване на пчелни майки (грешни номера на пчелините, неточни дати на експедиция и др.). Друго неизпълнение на изискванията е липсата на маркировка или частично маркиране на новозакупените кошери.

Споделяне

Още от Бизнес