Под заплахата от евросанкции пак на дневен ред е изчисляването на такса смет

Снимка: БГНЕС

За идния понеделник - 20 март, е насрочена среща на междуведомствената работна група по промяната на изчисляването на такса смет, така че тя да отговаря на принципа "замърсителят плаща", а не да е според данъчната оценка на имота, което е двойно облагане. Тя ще се състои в Министерството на финансите, информираха от Българската стопанска камара , която от години натиска за по-справедливи такси смет.

От съобщението става ясно, че активизирането на служебното правителство е под заплахата за започване на наказателна процедура от Еврокомисията заради неспазване на директивата за управление на отпадъците.

Миналия април финансовото министерство след години отлагане изработи промени в Закона за местните данъци и такси, който след обществено обсъждане трябваше да влезе за одобрение в парламента, но това се забави, а по-късно и Народното събрание бе разпуснато след оставката на правителството на ГЕРБ.

Предложените тогава корекции предвиждаха общинските съвети да могат да изчисляват таксата смет според три основи - "индивидуално измерено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост"; "количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и определената честота за тяхното транспортиране" и "брой ползватели на услугата в имота". Общинските съвети се предвиждаше да могат да прилагат различни основи за отделните населени места в дадена община или дори за части от тях.

Новият метод за определяне на таксата смет трябваше да влезе в сила от началото на 2017 г., но това не стана. Още през юли 2016 г. БСК изпрати жалба до Европейската комисия относно неприлагането на принципа "замърсителят плаща“. Камарата поиска от Брюксел да се намеси за отмяна на действащия режим за образуване на такса битови отпадъци, както и да предприеме всички необходими правни действия пред Съда на ЕО в случай, че българското правителство не се съобрази с това. Бизнесорганизацията е получила информация от Главна дирекция "Околна среда" на ЕК, че ще бъдат предприети подобни действия.

Бързото насрочване на среща по проблема с таксата смет идва и дни, след като БСК призова за максимално бързо придвижване на поправките към бъдещия парламент, но с известни актуализации.

Според организацията предприятия със сключени договори за обслужване с оператори с валидни разрешителни за събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, не трябва да дължат такса за услугите по събиране, транспортиране и (предаване за) третиране.

БСК посочва още, че общинските съвети не трябва да получават право да приемат за основа на таксата смет различни начини от количеството генерирани отпадъци. В момента такова изключение се допуска при наличие на обективни обстоятелства, възпрепятстващи тяхното прилагане. Този текст насочва усилията на общинските съвети към „аргументиране“ на „обективни обстоятелства“, препятстващи прилагането на количеството като общовалидна основа за определяне на таксата, смятат от камарата.

Според организацията трябва също така да се върнат действалите до 1996г. задължителни изисквания при проектиране на нови жилищни и нежилищни сгради да се залагат приземни общи помещения или съоръжения извън сградите за временно съхранение на масово разпространени отпадъци.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес