Подадени са над 183 хиляди молби за помощи за отопление

Подадени са над 183 хиляди молби за помощи за отопление

От 1 юли дсега са подадени 183 102 молби за отпускане на целева помощ за отопление, съобщиха в понеделник от Агенцията за социално подпомагане.

Издадени са 114 391 заповеди за отпускане на помощ, отказите са 12 987.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до 31 март 2016 г. Месечният размер на помощта е 72.20 лева или общо за петте месеца 361 лева. Изплащането за ноември и декември 2015 г. се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. Така вече 68 975 лица и семейства получиха по 144.40 лева, общо 9 960 000 лева. До 31 януари 2016 г. ще се извърши втори транш на плащането - за януари, февруари и март.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите "Социално подпомагане" е 31 октомври 2015 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски или абонатен номер.

За миналия отоплителен сезон бяха отпуснати 254 998 целеви помощи за отопление при подадени 299 967 молби.

При определяне на минималния доход за достъп до помощта за отопление няма да се считат за доход възнагражденията от еднодневните трудови договори.

Споделяне

Още от България