Подалите сигнали за корупция ще се ползват от защита

Подалите сигнали за корупция ще се ползват от защита

Държавата ще бъде задължена да осигури защита на хората, подали сигнали срещу длъжностни лица за извършени престъпления. Това е записано в промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК), изготвени от Министерството на правосъдието. Протекцията ще бъде осигурявана до приключването на цялата процедура по проверката на подадения сигнал.

Органите, получили информация за корупция, няма да имат право да разгласяват самоличността на подателя. Предвидени са глоби от 200 до 3000 лева, ако това се случи.

Предложения за въвеждане на защита на подалите такива сигнали се правят вече няколко години от неправителствените организации като "Прозрачност без граници". Последните социологически проучвания показаха, че българите нямат мотивация да подават сигнали, защото се страхуват от негативни последици за самите тях или не вярват, че ще последва реакция.

Особено наплашени са служителите в държавните и местните администрации.

Едновременно с тези промени в АПК, Министерството на правосъдието оповести и предложенията си за ревизия на Закона за администрацията. Той предвижда за цялата държавна администрация директно да е отговорен министър-председателят. Част от тези правомощия обаче се преотстъпват на главния секретар на Министерския съвет (в момента това е Росен Желязков – б.р.).

Именно той ще трябва да внася в правителството докладите за дейността на държавната администрация. Досега тези функции се изпълняваха от Министерството на държавната администрация, което беше закрито от Бойко Борисов. Инспекторатът към тази структура също минава към Министерския съвет.

Според проекта за промени в закона се разширяват и правомощията на този инспекторат. Той ще бъде задължен да подава директно сигнали до прокуратурата, ако при проверките се установят данни за извършени престъпления. Структурата ще трябва да изготви и методология за оценка на ефективността на администрацията. Тя ще се утвърждава от премиера.

Споделяне

Още от България