Подем в кражбите на жп инфраструктура

През 2013 г. кражбите на елементи от железопътната инфраструктура са нанесли щети за 1.5 млн. лв, което е ръст спрямо миналата година, отчетоха от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) в петък.

 

След спада през 2012 г., когато нанесените щети са били за 1.134 млн. лв., а година по-рано - за 1.862 млн. лв., сега отново има подем на кражбите на жп инфраструктурата.

 

Продължават да се задигат действащи съоръжения от осигурителната и телекомуникационната техника, съоръженията за електрозахранване и енергетика (контактна мрежа), железопътни релси, ж.п.-стрелки и части за тях, скрепителни елементи, т. е. всякакви метални и медни части, които могат да бъдат предадени на складовете за вторични суровини.

 

Посегателствата се извършват в железопътни участъци с интензивно влаково движение. Проблемните райони са Искър - Биримирци, Подуяне-разпределителна, Перник-разпределителна, Ямбол, Мост - Кърджали, Варна, Плевен, посочват от компанията.

 

Кражбите на съоръжения от осигурителната техника и телекомуникациите налагат осигуряването на движението на влаковете да се извършва по нетипичен, авариен начин. В тези случаи осигуряването на движението на влаковете изцяло зависи от субективния фактор.

Споделяне

Още от България