Подкрепа за деца в риск от изоставяне и техните родители в още една столична болница

Подкрепа за деца в риск от изоставяне и техните родители в още една столична болница

Фондация “За нашите деца“ и Национална кардиологична болница сключиха споразумение за предоставяне на интегрирани здравно-социални и образователни услуги в отделението по педиатрия. Екип от специалисти ще работи на място с децата и техните семейства за повишаване качеството на грижата и подобряване благосъстоянието на децата. Целта на съвместната работа е въвеждането на иновативни практики и семейно-ориентиран подход.

Специалист от Центъра за обществена подкрепа “Света София“ ще провежда обучения и дискусии с родителите по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата, като ще предостави и подходящи информационни материали, съобразени с обсъжданите въпроси.

На място ще се работи директно с децата от страна на аниматори и детски психолози, а при необходимост с цялото семейство може да се срещне психолог или специалист ранна детска интервенция. Фокусът на работата ни ще бъдат както деца, които са в риск да бъдат изоставени от своите родители, така и семейства, които заявяват, че имат нужда от оказване на подкрепа.

Подкрепа ще бъде окозвана и на персонала от отделението по педиатрия чрез обучения по взаимно договорени теми, както и обмен на добри практики с други здравни и социални заведения и услуги.

Споразумението е продължение на добрата практика на Фондация “За нашите деца“ за сътрудничество с болничните заведения в София. Тя продължава работата с три родилни отделения – в болниците “Света София“, “Майчин дом“ и “Шейново“.

От началото на годината са проведени 20 консултации с родилки, които са заявили, че трудно биха се справили с грижите за новородените си деца. В резултат на подкрепа от организацията седем деца са останали в биологичните си семейства, като работата с тях продължава докато родителите се почувстват достатъчно уверени да се справят сами. 

Споделяне

Още от България