Подкупите намаляват, обяви министър Станков

Има реално намаляване на броя на подкупите в България, заяви министърът на правосъдието Антон Станков, който откри в София конференцията "Конфликт на интереси в държавната администрация: модели и механизми за ограничаване на корупцията".

По думите му бизнессредата като цяло се е подобрила чрез сериозното намаляване на регистрационните и лицензионните режими, а правителствената стратегия за противодействие на корупцията се изпълнява с добри темпове. Ще мине време преди тези успехи да бъдат реално отчетени от обществото, посочи Станков.

Той обясни, че в момента се търси законова регламентация на конфликта на интереси, както и възможните санкции при наличието на такъв конфликт. Те могат да бъдат административни мерки, включително и уволнение.

Необходимо е да има регистри на интересите в държавната администрация и орган, който да следи спазват ли се правилата по обявяването на тези интереси и възникването на конфликти, посочи Антон Станков.

Неговият колега Димитър Калчев - министър на държавната администрация, посочи, че държавата е загубила над един милиард лева от неизпълнение на ангажименти по приватизационни договори през последните 12 години. За този период над 260 приватизационните са влезли в прокуратурата, според оценката на Комисията за координация на работата по борба с корупцията, извършена в Министерството на икономиката и Агенцията за приватизация.

Той посочи, че един от начините за ограничаване на проблема в държавната администрация е 20-25 услуги за бизнеса и гражданите да бъдат извършвани само по електронен път, за да няма директен контакт между извършващия услугата и ползвателят им.

Освен това част от държавните дейности трябва да бъдат прехвърлени към частния сектор. Като пример министърът посочи извеждането на услугите за предоставяне на тиркарнети. До края на годината всяко министерство трябва само да предложи дейности, които могат да бъдат прехвърлени към частния сектор, допълни Калчев.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?