Подобрява се контролът върху питейната вода с 10 млн. лв. за лабораторно оборудване

Семерджиев и Костова подписаха договора за финансирането

Здравното министерство получи 10 млн. лв. от оперативната програма "Околна среда" (ОПОС), с които да подобри лабораторното оборудване за контрол върху качеството на питейната вода на десет регионални здравни инспекции. Договорът за отпускането на безвъзмездната помощ бе под;писан между служебните министри на околната среда и водите и на здравеопазването Ирина Костова и Илко Семерджиев в четвъртък.

Новата апаратура ще подобри работата на регионалните здравни инспекции в Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и София, както и на Националния център по радиобиология и радиационна защита в София. Със средствата ще се   разшири обхватът и ще се повиши техническия капацитет за анализиране в пълен обем на задължителните по европейско и национално законодателство показатели, свързани с гарантиране на качеството и безопасността на питейната вода.

"Трудното започва оттук нататък, пожелавам успех и добра мобилизация“, каза главният директор на ОПОС Яна Георгиева.

"Изкушавам се като човек от здравната сфера да кажа, че хората сме това, което дишаме, пием и ядем и чистотата на водата, контролът върху нея и спазването на стандартите е гаранция, че децата ни ще живеят в чиста среда. Това е предпоставка за доброто им физическо развитие“, допълни Илко Семерджиев.

Споделяне

Още от Бизнес