Подписахме с ЕК Националната стратегическа референтна рамка

Подписахме с ЕК Националната стратегическа референтна рамка

Министърът на финансите Пламен Орешарски и европейският комисар по регионалната политика Данута Хюбнер подписаха в петък в столицата в тържествена обстановка Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. На церемонията присъстваха министри на ведомства, които активно участваха в подготовката на рамката, дипломати и представители на неправителствени организации, участвали дейно в обучението и пропагандирането на ползването на средствата от ЕС.

Подписването на рамката ще даде възможност на страната ни да се възползва от 6.8 млрд. евро от структурните и кохезионния фонд на ЕС за финансиране на проекти по седемте оперативни програми, а заедно с националното съфинансиране, заложено в бюджета, и привличането на частни инвестиции финансовият поток за следващите 7 години може да нарасне до 10 млрд. евро.

Достъпът до близо 7-те млрд. евро от европейските фондове не означава автоматично, че страната ни ще успее да ги получи всичките. Според опита на страните от предпоследното разширение на ЕС през 2004 г. усвояването на евросредствата през първите години е около 20-40%.

Според еврокомисар Хюбнер предизвикателствата пред България за по-пълното усвояване на средствата от ЕС ще са административният капацитет и подготвеността на общините да предложат качествени проекти, които да получат одобрение за финансиране.

Следващата крачка за реалното получаване на средствата по конкретни проекти е одобрението на седемте оперативни програми. Данута Хюбнер съобщи, че преговорите по програмите са на различен стадии, като за някои от тях  остават да се решат технически въпроси, а други се обсъждат все още по същество. Според нея е реалистично през септември да бъдат подписани някои от програмите, чиято подготовка е в най-напреднал стадий.

Еврокомисар Хюбнер поясни още, че вече има подготвени проекти, които са представени за одобрение в Брюксел и веднага след подписването на оперативните програми, те ще могат да получат финансирането.

Според Данута Хюбнер не може да се търси връзка между оценките, които ще бъдат дадени в очаквания за края на месеца мониторингов доклад на ЕС за готовността на България в областта на правосъдието, вътрешните работи и борбата с корупцията, и отпускането на средства от еврофондовете за страната ни. Предположения, че заради слабата работа в сферата на правосъдието и недостатъчните резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност, ЕК може да предложи орязване на еврофинансирането, се появиха преди седмица, но не бяха нито потвърдени, нито опровергани много убедително от Брюксел.

Еврокомисарят предупреди, че системата за мониторинг и контрол над изпълнението на одобрените проекти и изразходването на отпуснатите средства по тях е достатъчно надежден и няма да има възможности за злоупотреби.

Споделяне

Още от Бизнес