Подписани са 209 нови проекти по програма САПАРД

209 нови проекти по програма САПАРД са подписани вчера, съобщи в петък земеделското министерство. Проектите са на обща стойност 90.694 млн.лв., а договорената субсидия по тях от фонда на ЕС е 40.095 млн.лв.

С тях общият брой одобрени проекти по САПАРД от началото на програмата в България става 1424, на обща стойност 1.103 млн.лв. 528.252 млн.лв. от тях са безвъзмездна помощ от европейския предприсъединителен фонд.

Новите проекти по САПАРД са одобрени от Комисията за избор на проекти на заседание на 9 юли.

140 проекта на обща стойност 64.357 млн.лв. са за инвестиции в селското стопанство. Договорената субсидия за тях е за 29.510 млн.лв.

111 от тези проекти са за техника, напоителни системи и маслодайни трайни насаждения. 26 са за създаване на лозови масиви, овощни насаждения и ягодоплодни трайни насаждения, 2 проекта са за месопроизводство и един - за оборудване в млекопроизводството.

Други 68 проекта на обща стойност 26.232 млн.лв. са насочени към разнообразяване на дейностите в селските райони, но извън селския туризъм. 37 от тях са в сектора на пчеларството, 21 са за дървообработване и биогорива, четири - за аквакултури, три - за преработка на етерично-маслени култури и лечебни растения, два- за агроиндустрия и един проект е за коневъдство.

Договорената субсидия по тях е 10.531 млн.лв.

Одобрен е един проект в раздела за инвестиции в горския сектор на стойност 104 734 лв., като договорената субсидия по него е в размер на 53 767 лв.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: