Поевтинелите горива дръпнаха нагоре търговията

Лек ръст при промишленото производство, символичен - в строителството

Поевтинелите горива дръпнаха нагоре търговията

Ниските цени на петрола и горивата имат най-голям принос в увеличаването на търговията на дребно у нас през декември и през цялата 2015 г., сочат данни на Националния статистически институт, обявени в понеделник. Лек ръст както в последния месец на миналата година, така и за целия годишен период бележат и промишленото производство и строителството.

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2015 г. оборотът в търговията на дребно, без автомобили и мотоциклети, е нараснал с 0.2% в стойностно изражение спрямо ноември. Спрямо година по-рано увеличението е 2.7 на сто.

Ръстът в търговията с горива и смазочни материали през цялата година е бил 16.2 процента, а през декември – 5.2 на сто. Другият двигател на продажбите са фармацевтичните и медицински токи – годишните продажби са увеличени с 10.8%, декемврийските – 3.8 на сто.

През последния месец на миналата година ръст бележи и търговията с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.2%, и чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.7%. Спадат продажбите на битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1%, на компютърна и комуникационна техника - с 0.5%, и на храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%.

На годишна база са се вдигнали оборотите в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 3.6%. Спад е регистриран при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия - с 2%, на битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.2%, и в търговията по пощата, телефона или интернет - с 0.5%.

За година промишленото производство се е увеличило с 1.6 на сто през декември, а спрямо ноември ръстът е 0.5 процента, сочат още данните на НСИ.

Логично за сезона през декември има ръст на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, при добивната промишленост увеличението е 0.7%, а в преработващата промишленост - с 0.1%.

На годишна база обаче производството на ток, топлоенергия и газ намалява с 4.2 на сто, а в добивната промишленост спадът е 1.4 процента.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.7%. Спад е регистриран при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 13.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10.9%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.4%.

Символичен ръст от 0.7 процента за годината бележи строителният сектор, а през декември спрямо ноември увеличението е едва 0.1 на сто.

Продукцията от сградното строителство през декември спрямо предходния месец се увеличава с 0.6%, докато гражданското/инженерното строителство намалява с 0.5% .

На годишна база увеличението на строителната продукция се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 3%, докато при сградното строителство е регистриран спад от 1.4%.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?