Поискахме си обезщетението от Сърбия за петролното петно

Въпросът за компенсация на щетите, причинени от петролното замърсяване на българската част на Дунав след изтичане от рафинерията в Прахово през октомври, е поставила зам.-министърът на околната среда и водите Любка Качакова. Тя участва в петък в среща между представители на България, Румъния и Сърбия относно превенцията на замърсяването на реката, която се състоя в Прахово.

Замърсяването с петролни продукти навлизаше в български води в продължение на няколко дни в началото на октомври, преди да бъдат събрани петната в спец акция. Тогава България оцени щетите на 1,5 млн. лв.

На сегашната среща от страна на сръбската делегация е било посочено, че въпросът с обезщетението трябва да бъде обсъден на правителствено ниво. Българската страна е била информирана, че разливът тогава е станал заради човешка греша.

По време на срещата в петък представителите на Сърбия са информирали за предприетите досега мерки за намаляване на риска от разливи, които включват изграждането на защитно съоръжение, което да не позволява води с мазут да се изливат в Дунав. До две седмици ще бъде пусната автоматична система, отчитаща съдържанието на нефтени продукти във водата. До средата на септември се предвижда да бъде изградено допълнително съоръжение за осигуряване на мерки срещу аварийно изтичане на нефтопродукти в реката.

В рафинерията в Прахово е започнало обучение на персонала и въвеждане на вътрешни правила на работа, за да не се стигне до нова авария.  

Участниците в срещата изразили общо мнение, че е необходимо да се подобри системата за ранно предупреждение, както и връзките между компетентните структури в трите държави. Това ще улесни бързата реакция на трите страни на най-ранен етап при евентуално замърсяване на Дунав и ограничаване на възможните последствия от него.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?