Политически спорове бавят приемането на закона за Националната горска компания

Заместник-министърът на земеделието и горите Меглена Плугчиева изрази надежда, че скоро политическите сили ще постигнат необходимия консенсус по този въпрос и Законът за Националната горска компания ще бъде гласуван от парламента.

На пресконференция в музея "Земята и хората" в рамките на откритата днес Седмица на гората тя каза, че това е необходимо, за да бъде получен заем от Световната банка в размер на 30 млн. долара за осъществяване на проекта по преструктуриране на горския сектор.

Кредитът на банката е обвързан със 7 млн. долара безвъзмездна помощ. Според депутата и член на Комисията по земеделие проф. Стоян Кушлев противоречията между депутатите в комисията, както и със Световната банка са почти преодолени.

Все още обаче има разногласия по въпроса дали да има международен съуправител на компанията. Банката изисква ръководните органи на компанията да се избират на конкурентен принцип като водещи са мениджърските умения, контролните функции да са категорично разграничени от държавно административните, както и частният сектор да не бъде губещ.

Неотдавна представителите на Световната банка припомниха, че въпросът с отпускането на кредита ще се разглежда на УС на банката през юли, но условието е дотогава да бъде приет законът за Националната горска компания.

Според браншовите организации предвиденото в законопроекта разделяне на стопанските от контролните функции на държавата ще доведе до създаването на държавен стопански монопол.

Създаването на Национална горска компания би отложило за дълго време свободното пазарно определяне на цените на горските продукти и няма да се постигне децентрализация, смятат браншовите организации. Според тях компанията ще бъде под силно политическо влияние, което ще доведе до кадруване и взимане на икономически решения по политическа преценка.

Като цяло приходите от горския сектор са 117 млн. лева за 2003 г., при планирани 87, 2 млн. лева. Разликата е използвана за основен ремонт, строеж на горски пътища и придобиване на дълготрайни материални активи. За първото тримесечие на 2004 год. приходите са 27 млн. лв., а направените разходи - 19 млн. лева. Парите са похарчени за залесяване и издръжка на персонала, отчетоха от Националното управление на горите.

В резултат на предприетите 82 324 проверки по съвместната програма на МЗГ и МВР с включване на още 10 ведомства, през 2003 год. са разкрити и съставени актове за 22 357 нарушения, 93 на сто от които са нарушения на Закона за горите. През последната година значително е намалял и броят на пожарите - обхванали 46 000 дка, за разлика от 2002, когато огнената стихия опустоши 65 000 дка, а в периода 1998 - 2000 год. рекордните - 1,3 млн. дка горски площи.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес