Политологът Андрей Велчев представя тази вечер първата си книга

Политологът Андрей Велчев представя в понеделник, 26 ноември, първата си самостоятелна книга:"Управление на комуникациите при публичните политики".

Представянето ще е от 18.30 ч. на ул. "Ангел Кънчев" № 3.

Има важна символика във факта, че представената на вниманието на читателя книга на един млад автор обхваща проблемна област, сравнително слабо разработена в световната научна литература в сферата на анализа на публичните политики и напълно игнорирана в България.

Става дума за комуникациите в процеса на политиките и тяхната роля за изграждане на трайни позитивни отношения между заинтересуваните страни (или на обществена съпричастност, ако използваме предпочитаната от Андрей Велчев терминология). Ако прибавим и обстоятелството, че водещ акцент в този монографичен труд е изучаването на комуникациите при стратегическите публично-частни партньорства, новаторството придобива наистина впечатляващи измерения.

Навлизането в нови, слабо изследвани научни полета е несъмнено, но далеч не водещо достойнство на книгата. Чели сме немалко научни публикации, чиито автори заслужават похвала за смелостта да предприемат подобни рисковани инициативи, но - за нищо повече. Куражът да тръгнеш по неутъпкана пътека е нужен, но недостатъчен. Намерението е важно, но решаващ е резултатът.


Впечатляващото в монографичното изследване е постигането на цял ред твърде трудни съответствия:
• между предизвикателството да поставиш нови теми и способността да ги рамкираш и разработиш на високо теоретично и приложно ниво;
• между формулирането и аргументирането на оригинални собствени идеи и коректното ползване на широк кръг научни резултати, имащи пряко и косвено отношение към материята;
• между научната строгост и гражданската чувствителност
• между разностранния личен опит (доста впечатляващ за човек в четвъртото десетилетие на живота си) и готовността непредубедено да се представят и приложат разнообразни гледни точки.

Андрей Велчев е главен редактор на luboslovie.bg. Доктор по Политология (Публична администрация) на Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", магистър по Политически мениджмънт и публични политики и по Масови комуникации в Нов български университет. Автор е на множество публикации посветени на проблемите на политическите комуникации, журналистиката, маркетинга. Член на Българското дружество за връзки с обществеността, Съюза на българските журналисти и International Federation of Journalists.

Споделяне

Още от Общество