Полицейският протест брани статуквото на "чантаджиите"

Снимка: БГНЕС

Премахването на твърде ранното пенсиониране за работещите в силовите ведомства е един от тестовете за пенсионната реформа, която и без друго тръгна твърде плахо в орязването на съществуващите привилегии. България отдавна е критикувана от ЕС за ранното пенсиониране, за което допринасят най-вече инвалидните пенсии, получавани от над половин милион души и пенсионирането на заетите в силовите ведомства, които са единствените хора в целия ЕС, имащи право да се пенсионират без изискване за възраст.

Предложението на кабинета да въведе пенсионна възраст от 52 години и 10 месеца, която плавно да расте до 55 години, обаче, се видя прекалено революционно на полицейските синдикати, които започнаха протести в края на миналата седмица.

Сега българските полицаи се пенсионират само с 27 години стаж, 18 от които в системата. Т.е. полицай, започнал работа в масовия случай на 20 години, може да се пенсионира на 47 години – възраст доста ранна дори за най-рисковите длъжности в системата, да не говорим за многобройните чиновници и секретарки, които подпират бюрата в кабинетите, но се ползват с привилегии, защото са служители на МВР.

Полицейският протест не е насочен към многобройното чиновническо войнство в системата на МВР, което поглъща незаслужено финансов ресурс под формата на привилегии и който може да бъде освободен в полза на служителите на терен. Всъщност полицейските синдикати бранят статуквото за т.нар. "чантаджии".

Полицейските синдикати предложиха служителите, които работят на терен, да се пенсионират на 50-годишна възраст, а всички останали служители в системата на МВР – на 53. Без въобще да приложат аргументи защо чиновниците в МВР трябва да излизат в пенсия 12 години по-рано, отколкото се предвижда да е редовната пенсионна възраст – 65 години.

Наред с това синдикатите недоволстват срещу командироването на служители за охрана на българо-турската граница, забравяйки, че привилегията "ранно пенсиониране" им е дадена като компенсация именно за подобен род "неудобства", присъщи на професията.

Постоянни командировки, нощни дежурства, работа при рискови условия и пр. са неразделна част от "длъжностната характеристика" и на много други професии, но за разлика от полицаите те не получават привилегии при пенсиониране.

Без никакви смислени аргументи недоволстващите полицаи твърдят, че е невъзможно да се работи до толкова късно ( 52 години и 10 месеца) и изобщо над 50-годишна възраст. Техните колеги в Европа обаче масово го правят.

В много европейски страни полицаите работят до 60-годишна възраст и дори до 65. На някои места има разграничение според това каква длъжност заемат, има и разделение между мъже и жени, но почти никъде няма пенсионна възраст под 55 години, а в малкото страни, където се допускат изключения, по-ранното пенсиониране е обвързано с получаването на намалена пенсия.

Полицейските синдикати обаче сравняват само заплатите си с тези на европейските им колеги и се оплакват, че получават най-ниските възнаграждения. Подобно сравнение не може да бъде никакъв аргумент по отношение на пенсионната реформа, тъй като и лекарите у нас също взимат в пъти по-ниски възнаграждения от европейските, дават 24 часови дежурства, подложени са на стрес и не се ползват с привилегии при пенсиониране, т.е. с предвижданите промени ще се пенсионират на 65 години.

Отделен е въпросът за качеството на услугата, която предоставя българската полиция на обществото и дали нейната ефикасност е съпоставима с тази, на която разчитат гражданите на европейските страни.

Освен това заетите в силовите ведомства взимат приличен на фона на средния доход в страната, най-високите пенсии и осигуряването им е изцяло за сметка на държавния бюджет, т.е. на данъкоплатците. При средна пенсия от 272 лева през миналата година, заетите в силовите ведомства са със средна пенсия от 532 лева, към която много от "младите пенсионери" от системата прибавят и по една заплата. Разходите за пенсиите на пенсионираните от силовите ведомства за миналата година надхвърлят 600 млн. лева.

Наред с това заради твърде ранното пенсиониране, тези служители получават дълги години пенсия, което допълнително натоварва пенсионната система.

Предлаганата от кабинета пенсионна възраст от 52 години и 10 месеца само узаконява фактическата възраст, на която сега заетите в МВР излизат в пенсия, което според експерти е дори твърде голям толеранс към ранното пенсиониране в силовите ведомства. Освен това вратата за ранното пенсиониране се отваря и за бивши служители на системата, изпълняващи условията, а не само за настоящи, както е сега.

Досега заетите в силовите ведомства обикновено минаваха между капките в и без друго плахите и половинчати реформи. Засега правителството декларира решимост да въведе пенсионна възраст за полицаите. А предложенията на кабинета са толкова компромисни като цяло, че всяка отстъпка от предлагания пакет би означавала победа на статуквото над реформите.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!