Полицейският синдикат настоява за преразглеждане на случая

От синдикалната организация на полицаите изпратиха писмо до министър Цветанов с настояване за преразглеждане на случая заради редица нарушения при провеждането на дисциплинарното производство срещу Лина Маркова и Борислав Серафимов. Писмото е подписано от зам.-председателят на синдиката Галентин Грозев, който е защитавал интересите на двамата полицаи по време на дисциплинарката.

"При провеждането на дисциплинарното производство са налице съществени процесуални нарушения на закона: Комисията, провела първата проверка по случая, не посочва каквито и да било факти в доказателство на заключенията в справката по проверката, нещо повече – в абсолютно нарушение на чл. 49 АПК комисията си присвоява качеството на вещо лице, като свободно анализира епикриза от лечебно заведение при извеждането на заключение за извършена телесна повреда на Георгиев.

В същото време комисията обосновава заключението си за уронване на престижа на МВР върху предположенията си, като няма нито едно доказателство или публикация в медиите в тази посока, с което нарушава чл. 59, ал. 2, т. 4 Административно-процесуалния кодекс (АПК)".

Поради това от синдиката смятат, че предложението за дисциплинарно уволнение не може да бъде подкрепено.

В писмото до министъра се обръща специално внимание на това, че комисията, извършила втората проверка по случая, е дала две становища, които не се различават по нищо в първата си част.

Съществената разлика е във втората заключителна част на становищата. В първото се прави извод, че двамата служители са уронили престижа на МВР, поради което трябва да бъдат наказани с "понижаване в длъжност" за срок от една годна. Според заключенията във второто становище Серафимов и Маркова са превишили правата си и са извършили нарушения, за които трябва да бъдат уволнени дисциплнарно.

Двата различни извода на една и съща комисия, които са направени на базата на едни и същи данни по случая, повдига основателно съмнение в адекватността и законосъобразността на тези изводи, пише Грозев.

Не е изследвана по никакъв начин възможността подалият жалбата Иван Поптодоров да изгражда защитна версия за своя приятел Георги Георгиев, за да може вторият да избегне наказателно преследване за извършено престъпление от общ характер.

Не са кредитирани по никакъв начин многобройните и непротиворечиви сведения на полицаите-очевидци на случая относно поведението и претенциите на задържания и неговия приятел. Не е изследван въпросът защо жалбоподателят подава сигнала си два дни след случая, след като е можел да го стори веднага, тъй като след ареста на Георгиев е отишъл в бил в районното. Поптодоров не е бил задържан и е имал пълната възможност да упражни правото си да подаде жалба, продължава текстът до министъра.

По никакъв начин не е осъществен контрол върху представените две становища от втората комисия, нито е изследвано какви са причините за това – дали се касае за външен натиск, некомпетентност на комисията, нежелание за извършване на проверката или друга причина.

По никакъв начин не е отговорено и не са взети предвид възраженията, професионалното досие, личните качества и т.н. на Серафимов и Маркова, както и многобройните случаи, в които двамата са проявили висок професионализъм, за което са награждавани многократно.

Тези основания, ако бяха взети под внимание, биха довели най-малкото до нова проверка по случая и в никой случай не би се стигнало до налагане на административно наказание.

До нас достигна информация от различни достоверни източници, че близък на задържания магистрат е провеждал разговори и срещи с политическото ръководство на МВР във връзка със случая, което само по себе си поражда въпроса дали има практика политическото ръководство на МВР да се среща с близките на всеки задържан, получил травма при или по повод задържането му от органите на МВР, или случаят е изключителен и към него е възможно да има и други подходи, освен чисто професионален и безпристрастен.

Галентин Грозев пише е "искрено уверен, че ръководството на МВР по никакъв начин не прилага диференциран или специален подход при провеждането на дисциплинарните производства в министерството, не се влияе от външни фактори и лица, независимо от тяхното място в обществото и защитава своите служители във всеки случай, когато срещу тях е повдигнато несправедливо или користно обвинение".

На основание горното и на чл. 35 АПК, тъй като не са изяснени фактите и обстоятелствата от значение за случая и не са обсъдени по същество подадените в срок възражения, синдикатите молят министър Цветанов да отмените невлезлите все още в сила заповеди за уволнения.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?