Половината бюджет на научния фонд отива за стари плащания

Половината бюджет на научния фонд отива за стари плащания

Половината от тазгодишния бюджет на фонд “Научни изследвания“ ще отиде за стари плащания от предишни конкурсни сесии, стана ясно при представянето на отчета на институцията за миналата година и програмата му за настоящата. И тази, както и миналата година, фондът е с бюджет малко под 15.2 млн. лева, като 7.7 млн. ще отидат за продължаващо финансиране на проекти, одобрени предишни години. Сред старите плащания са 4.9 млн. лева за втори транш на проекти от 2016 година и 1.7 млн. лева плащания по проекти от 2014 година.

Тази година едва 5.5 млн. лева ще се дадат за нови конкурси, по които учените да кандидатстват. Новата конкурсна сесия ще е за 16 млн. лева, като ще се плащат до 120 000 лева на проект и отново финансирането ще бъде разделено на траншове и една част прехвълено за следващи години.

Ръководството на фонда отчете, че е преодоляна тенденцията от предходни години бюджетът на фонда да остава неусвоен заради провалени конкурсни сесии и затова настоява за по-високо финансиране, но Министерството на финансите засега отказва.

През миналата година от предвидените 15 милиона лева за научни изследвания неизразходвани са малко над 9 000 лева. Това са около 0.07 на сто от всички средства. За сравнение през 2014 година неоползотворени са били 42 на сто от целия бюджет, предвиден за научни изследвания.

За следващата година фондът ще иска бюджет от 35 млн. лева, за да може да работи спокойно и да финансира повече нови проекти.

Като проблем беше очертано забавянето на хонорари за оценители, отново поради недостатъчното финансиране на фонда.

През изминалата година са били подадени общо 528 проекта за фундаментални изследвания, като одобрени от тях са 173. Общата сума, която Фондът е отпуснал по тях, е 4 874 025 лева. В конкурса за млади учени са подадени общо 59 проекта. Одобрени от тях са 43 на обща стойност 780 021 лева. Има одобрени проекти и по споразумения за двустранно сътрудничество и научна периодика.

Най-много са подадените документи по технически науки – 90. Одобрени от тях са 78 броя. При биологическите науки от 80 кандидатствали, финансирани са 76 проекта. В областта на математическите науки и информатиката от 31 кандидатствали проекти са класирани 27. При медицината от 45 проекта са класирани 40. В химическите науки са кандидатствали проекти с 56 ръководители. Не е одобрен само един от тях, но поради изчерпване на средствата, предвидени за тази научна област, 39 са класирани като резервни.

Споделяне

Още от Бизнес