Половината чиновници с електронни здравни досиета

Половината чиновници с електронни здравни досиета

Националният здравен портал заработи официално в сряда и 23 000 служители на държавната администрация вече ще имат електронни здравни досиета. Въпреки че проектът, чийто официален старт бе даден в сряда, е за 40 000 чиновници, в момента едва половината служители имат личен електронен здравен запис. При откриването министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев съобщи, че до края на годината чиновниците с електронни картони ще станат 40 000, както предвижда проектът на стойност 1.2 млн. лева.

В него са се включили 347 общопрактикуващи лекари, което е по-малко от 10% от всички джипита, но по думите на Василев броят им се увеличава с всеки изминал ден.

Националният здравен портал осигурява достъп до здравна информация. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и да се ползва пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика. На портала има също актуални новини от медицината и връзки с други сайтове и портали на здравна тематика.

Системата за личен електронен здравен запис (еЛАК) е аналог на личния амбулаторен картон. За разлика от хартиената версия, в него могат да се съхраняват документи и образна диагностика. Достъпен е онлайн и по този начин е на разположение на своя притежател по всяко време и от всяко място. С еЛАК са възможни и дистанционни консултации дори в чужбина. В еЛАК има също спешен запис с информация за кръвна група, алергии, хронични заболявания, използвани лекарствени средства и информация за лица за връзка в спешни случаи.

Потребителят има пълен контрол над своя еЛАК. Той сам решава кой да има достъп, да съхранява и променя информацията в него и кой може да я преглежда и използва. Само след оторизация от пациента лекарят може да попълва информация в еЛАК. Достъпът на лекарите до системата става с цифров сертификат за електронен подпис.

Желателно е обаче всеки гражданин да носи в себе си картонче с ПИН-код за достъп до данните му от личния електронен здравен запис, необходими при спешни ситуации. Така при инцидент, при който пациентът не е в съзнание, лекарите могат да влязат в електронния му здравен запис и да проверят необходимата им за лечението информация.

За да се облекчи въвеждането на данни от страна на медицинските лица, е направена интеграция на еЛАК с реално работеща система на общопрактикуващи лекар. Така само с едно натискане на бутона за изпращане лекарят с оторизиран достъп може да прехвърля информация към еЛАК още по време на преглед. На този етап е направена интеграция с продукта "Хипократ" на фирма "Контракс", внедрен в по-голямата част от практиките на общопрактикуващите лекари в България. Предвижда се интегриране на софтуера и на останалите доставчици.

След няколко месеца, когато се прецени ефективността на избрания модел, ще се мисли за въвеждането на системата в цялата страна и сред всички граждани.

Споделяне

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?